Historické lesné železnice
Separator
Separator
SNG - Galéria Ľudovíta Fullu
SNG - Galéria Ľudovíta Fullu
Ľudovít Fulla patrí k najvýznamnejším a najoriginálnejším predstaviteľom slovenského výtvarného umenia. Jeho galéria vznikla ako výsledok darovacej zmluvy medzi Ľudovítom Fullom a štátom, zastupovaným SNG. Maliar daroval štátu svoje dielo ako ucelenú zbierku exponátov, reprezentujúcich jeden zo ...
Separator
Šarišské múzeum - Historická expozícia
Poloha na mape - Šarišské múzeum - Historická expozícia
Historická expozícia Slobodné kráľovské mesto - bardejov Šarišského múzea v Bardejove je umiestnená v historickej budove goticko - renesančnej radnice postavenej v rokoch 1505 - 1511. Prezentuje stredoveké dejiny Bardejova od prvej písomnej zmienky v roku 1241 po koniec 18. storočia, jeho hospodársky, spoločenský a kultúrny život.  Najväčšia pozornosť je venovaná 15. a 16. storočiu, kedy Bardejov dosiahol vrchol slávy a bohatstva. Vystavené exponáty dokumentujú rozvinutú remeselnú výrobu, cechový život, obchod, textilnú výrobu, spôsob a výkon mestskej správy, mestské právo a obranu, stredovekú knižnú kultúru, školstvo a výtvarné umenie. Najcennejšie exponáty Súsošie Malá Kalvária od Majstra Pavla z Levoče z roku 1520 Oltár sv. Mikuláša z roku 1524 Kalich Jána Szilášiho - významného levočského zlatníka z 2. pol. 18. stor. Súbor renesančných meštianskych epitafov zo 17. storočia Prsteň s briliantmi kráľovnej Alžbety Radnica je súčasťou lokality Svetového dedičstva -  historické centrum mesta Bardejov bolo zapísané v roku 2000 medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO.
Šarišské múzeum - Historická expozícia
Separator
Gombasecká jaskyňa
Gombasecká jaskyňa
Nachádza sa na západnom úpätí Silickej planiny v kaňone Slanej medzi Rožňavou a Plešivcom. Vchod je v nadmorskej výške 250 m. Vytvorená je v strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch koróziou a eróziou Čierneho potoka a jeho prítokov v dvoch vývojových úrovniach. Vyniká unikátnymi ...
Popradské pleso
Poloha na mape - Popradské pleso
Popradské pleso sa nachádza v Mengusovskej doline vo Vysokých Tatrách. Má rozlohu 6, 88 ha, max. hĺbku 17 m a nachádza sa v nadmorskej výške 1 494, 3 m. n. m. Jazero sa vytvorilo po ústupe ľadovcov v poslednej dobe ľadovej. Údolie zaplnila voda stekajúca z okolitých dolín a štítov. Pleso je prístupné pre peších po celý rok. K plesu vedie asfaltová cesta, po ktorej je možný príjazd automobilom len na zvláštne povolenie. Najčastejším východzím bodom pre túru na Popradské Pleso je Štrbské Pleso.
Popradské pleso
Separator
Separator

Slovensko