Smolenický zámok bol postavený v 14. storočí. Na začiatku 15. storočia bol kráľovským...
Necelých 20 km južne od Bratislavy sa nachádza jedno z najromantickejších múzeí...
Dom, v ktorom básnik Rúfus a jeho sestra Oľga, známa režisérka, vyrastali, získala obec...
Kaštieľ Strážky je národná kultúrna pamiatka  v meste Spišská Belá, v miestnej časti...
Hrad Tematín, resp. ruiny, ktoré z neho zostali, sa dodnes majestátne vypínajú nad...
Hrad sa nachádza na vrchu nad mestom Stará Ľubovňa v Prešovskom kraji.  Prvá písomná...
ZOO Bratislava sa rozkladá na ploche 96 ha, z toho 35 ha tvorí časť prístupná...
Organ zo Španej Doliny patrí medzi historické klenoty, má takmer 300 rokov. Organ bol...
Roháčske plesá sa nachádzajú v Západných Tatrách, v pohorí Roháče v Žilinskom kraji, v...
Hrad Šomoška sa nachádza na južnom Slovensku, nedaľeko obce Šiatorská Bukovinka v...
Evanjelický drevený artikulárny kostol Leštiny sa do dnešných dní zachoval v...
Štiavnická kalvária patrí medzi najkrajšie barokové kalvárie Európy. Stojí na kopci...
Neskorogotický kostol sv. Kataríny patrí medzi najkrajšie kostoly v Banskej Štiavnici....
Budova Nového zámku je jednou z architektonických ikon mesta. Jeho silueta je v Európe...
Predchodcu dnešného tajchu Klinger vyprojektoval a postavil J.K.Hell pred rokom 1760....

Kategórie

Možno Vás zaujímajú