Historické lesné železnice
Separator
Separator
Nedbalka - Galéria slovenského moderného umenia
Nedbalka - Galéria slovenského moderného umenia
Galéria Nedbalka sa nachádza na ulici, ktorá patrí medzi najstaršie v Bratislave. Krivolaká ulica, postavená na starých mestských hradbách z 13. až 15. storočia, spája Laurinskú ulicu s Uršulínskou. Ešte aj začiatkom 20. storočia bola architektonicky i historicky jednou z najzaujímavejších ulíc ...
Separator
Slovenské opálové bane
Poloha na mape - Slovenské opálové bane
Slovenské opálové bane sú najstaršie opálové bane na svete a jediné v Európe. Nachádzajú sa na Východnom Slovensku v pohorí Slanské vrchy, v Prešovskom kraji, nad obcou Červenica. Bane boli známe po celom svete už od konca 16. storočia kvôli drahému opálu, ktorý sa v nich ťažil. Prvá písomná zmienka o obci Červenica, spojená s opálom je z roku 1409. Je možné, že tu bol opál ťažený už počas rímskej doby. Slovenský opál si zvlášť obľúbili členovia rodiny cisára Napoleona. Cisárovná Jozefína nosila najslávnejší opál „Oheň trójsky“. Najväčší opál menom „Harlekýn“ našli v roku 1775 a bol ohodnotený na 700 tisíc holandských guldenov. Je uložený v prírodovednom múzeu vo Viedni. Slovenské opálové bane až do objavenia nálezísk opálu v Mexiku a Austrálii v 19. storočí boli jedinou ťaženou lokalitou opálu na svete. Z dôvodu povojnových rokov a zlej ekonomickej situácie bola ťažba ukončená po vzniku Československej republiky. Povrchová ťažba drahého opálu bola obnovená v roku 2012 na halde Viliam s názvom Monika. Banské dielo ma dĺžku viac ako 32 km a 17 horizontov, z ktorých je 5 zaplavených, kde je možné profesionálne technické potápanie. Slovenský opál je certifikované zemepisné označenie drahého opálu, ktorý pochádza z ložísk v Slanských vrchoch na Východnom Slovensku. Je to jediný „drahý“ opál, ktorý sa vyskytuje na území Európy a Ázie, predstavuje mineralogicky najcennejší typ opálu – opál AG. Má využitie v zlatníctve a klenotníctve. V súčasnosti je podzemie Slovenských opálových baní sprístupnené verejnosti cez štôlňu Jozef, prehliadky bane sú otvorené pre verejnosť celoročne. V expozícii Slovenských opálových baní návštevníci spoznajú históriu opálových baní, spôsob ťažby a jediný slovenský drahokam - Slovenský opál. Vchod štôlne Jozef je národnou kultúrnou pamiatkou. Prínos expozície je svojou unikátnosťou a prístupom sprievodcov kultúrno-výchovno-vzdelávací. Podzemie je príznačné hrou farieb množstva minerálov a  bludiskom chodieb, ktoré boli v priebehu desaťročí vysekávane predovšetkých ručne. Fantastický zážitok z prehliadky umocňuje erudovaný výklad sprievodcu. V najspodnejších podlažiach je možné aj profesionálne technické potápanie. Pre tých, ktorí vyhľadávajú adrenalín, ponúkame podzemný FREE LINE vstup, ktorý v sebe zahŕňa aj vyhľadávanie opálu v podzemných banských priestoroch, samostatný prechod medzi obzormi Jozef a Viliam len podľa svetelných návestí a množstvo ďalších prekvapení.
Slovenské opálové bane
Separator
Západné Tatry
Západné Tatry
Poloha Západné Tatry je pohorie na severnom Slovensku. Na Slovenskom území sa nachádzajú na severe stredného Slovenska v Žilinskom kraji (v okrese Liptovský Mikuláš).  Rozloha Rozloha pohoria je Západné Tatry 380 km², z toho 286 km² sa nachádza na Slovensku a 94 km²  v Poľsku.  Najvyšší ...
Ďumbierske Tatry
Poloha na mape - Ďumbierske Tatry
Ďumbierske Tatry je pohorie na Strednom Slovensku a zároveň geomorfologický podcelok pohoria Nízke Tatry. Nachádza sa na území Banskobystrického kraja a na juhu Žilinského kraja. Najvyšší vrch pohoria je Ďumbier (2 043 m. n. m.). Pohorie sa tiahne v dĺžke asi 50 km smerom zo západu na východ medzi údoliami Váhu a Hrona, a patrí medzi turisticky najatraktívnejšie pohoria na Slovensku. Pohorie Ďumbierske Tatry má rozlohu 440, 28 km2 (4 4028, 465 ha). Najvyšší vrch v pohorí Ďumbierske Tatry je Ďumbier (2043.00 m.n.m). Viac informácií nájdete v sekcii Vrchy a štíty. Z geomorfologického hľadiska je podcelok Ďumbierske Tatry súčasťou celku Nízke Tatry.  Ďumbierske Tatry ako podcelok sa delí na časti: Demänovské vrchy, Ďumbier, Prašivá, Salatíny, Lúžňanská kotlina. Viac informácií nájdete v sekcii Členenie.  
Ďumbierske Tatry
Separator
Separator

Slovensko