Slovenský Betlehem - Rajecká lesná

Poloha na mape - Slovenský Betlehem - Rajecká lesná
Kraj / Region: Žilinský kraj
Okres: Žilina
Mesto / Obec: Rajecká Lesná
Turistická lokalita: Považie - Horné Považie
Slovenský Betlehem - Rajecká lesná - Slovensko
Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej je obdivuhodné dielo majstra Jozefa Pekaru z Rajeckých Teplíc. Dielo je dlhé 8,5 m, široké 2,5 m a vysoké 3 m.

Myšlienkou Jozefa Pekaru bolo včleniť do biblického prostredia obrazy zo života slovenského ľudu. Uprostred diela sa nachádza scéna Božieho narodenia  a je začlenená do obce Rajecká Lesná. Okolo nej sú zastúpené všetky slovenské regióny svojimi najznámejšími miestami a pamiatkami. Hrady Devín, Bratislava, Trenčín, Orava, katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej Kapitule, Košiciach a iné. V pozadí sa týči Kriváň, jeden z tatranských štítov, ktorý je symbolom slovenskej krajiny.

Dielo zobrazuje práce a remeslá, ktorými sa voľakedy slovenský ľud zaoberal, jeho národné kroje, zvyky a spôsob života. Slovenský Betlehem je učebnicou dejepisu i zemepisu, zrkadlom umu a umenia rezbárskych tradícií v Rajci. Spolu je tu umiestnených asi 300 postáv, z ktorých sa polovica aj pohybuje.

Slávnostné verejné otvorenie tohto pozoruhodného diela sa uskutočnilo 26. novembra 1995. Súčasťou budovy Slovenského Betlehemu je aj Galéria na prvom poschodí, kde sú vystavené drevorezby významných rajeckých rezbárov, ako Brieštenský, Veselý, Bača.