Bratislavský kraj

Hlavným mestom kraja je mesto Bratislava - hlavné mesto Slovenskej Republiky, ktoré je počtom obyvateľov najväčším mestom na Slovensku. Bratislavský kraj má rozlohu 2052,62 km2. Bratislavský kraj leží na západe Slovenska. Susedí s Rakúskom, Maďarskom a Trnavským krajom. Územie kraja je v západnej časti tvorené Záhorskou nížinou, z juhozápadu na severovýchod sa rozkladá pohorie Malých Karpát, východnú a juhovýchodnú časť zaberá Podunajská nížina.