Hrad Lietava

Poloha na mape - Hrad Lietava
Kraj / Region: Žilinský kraj
Okres: Žilina
Mesto / Obec: Lietava
Turistická lokalita: Považie - Horné Považie
Pohorie: Súľovské vrchy
Hrad Lietava
Lietavský hrad je unikátom nielen zo slovenského pohľadu, ale aj v rámci celej strednej Európy. Počiatky hradu spadajú do konca 13. storočia. S najväčšou pravdepodovnosťou bol postavený rodom Balassovcov. V 15. storočí hrad rozšírila rodina Bebekovcov. Ďalším z majiteľov bol na konci 15. storočia vojenský veliteľ Pavel Kiniži, ktorý sa zaslúžil o najrozsiahlejšiu prestavbu hradu. Posledným významným pánom žijúcim na Lietave bol začiatkom 17. storočia uhorský palatín Juraj Thurzo.

Hrad Lietava patrí medzi hrady, ktorých dejiny dosiaľ neboli podrobne preskúmané ani spracované. Príčina je hlavne v tom, že archívny materiál tohto hradu nebol známy. Lietavský hrad a k nemu patriace panstvo malo ešte v 18. storočí bohatý archív, uložený pôvodne v Thurzovskom paláci Lietavského hradu. Tento archív, poškodený následkom úplného zanedbania, vlúpaním zdecimovaný, bol v 18. storočí prenesený do Oravského zámku.

Tu bolo zistené, súpis registrovaných listín sa zachoval až dosiaľ, ale listiny neboly nikde nájdené. Po prenesení lietavského archívu do Oravského zámku bol vyhotovený nový soznam listín  vzťahujúcich sa na Lietavu, datovaných až do roku 1836. Keby sa bol zachoval aspoň tento novoregistrovaný listinný materiál, mali by historici bohatý prameň pre napísanie politických, hospodárskych a ľudových dejín územia, nad ktorým vládli kedysi Lietavskí páni.

Na zachovanie hradu vzniklo dňa 20.8.1999 Združenie na záchranu Lietavského hradu. Jeho hlavným cieľom je zakonzervovať a tým vlastne zachovať Lietavský hrad v dnešnej podobe, aby bolo možné ho využívať ako turistickú atrakciu a obrovský zdroj poznania našej minulosti. O objekt sa do roku 1999 nikto nestaral. Až v tomto roku začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu zo základnými údržbovými prácami, ktoré spočívali v čistení areálu hradu a múrov od náletovej vegetácie.

Po podpísaní nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku hradu, ktorá sa podpísala 4. júna 2003, začalo Združenie na záchranu Lietavského hradu vykonávať na hrade postupné odstraňovanie havarijného stavu pamiatky.