Menu Kategórie

Regionálne členenie Slovenska

Regionálne členenie Slovenska


Z pohľadu územného členenia sa územie Slovenska delí na Kraje (8 krajov), ktoré sa členia na okresy.
Kraje - územie Slovenska sa delí na 8 krajov, kraje sa členia na okresy.
Okresy - na území Slovenska je 79 okresov rozdelených do 8 krajov.
Obce - na území Slovenska je 2 890 obcí, z toho 140 miest (vrátane miest Bratislava a Košice ako celkov bez ich mestských častí).