Menu Kategórie

Kraje na Slovensku

Kraje na Slovensku - zoznam krajov , počet okresov a obcí

 
Z pohľadu územého členenia sa územie Slovenska delí na  Kraje (8 krajov) , ktoré sa členia na okresy okresy (79 okresov) a obce. Najvačší počet okresov má Prešovský kraj (13), najmenší počet okresov majú Nitriansky kraj a Trnavský kraj, každý má 7 okresov. Kraj s najväčším počtom obcí je Prešovský kraj. Kraj s najmenším počtom obcí je Bratislavský kraj.

Celkový počet obcí na Slovensku vrátane mestských častí miest Bratislava a Košice: 2 927 .
Celkový počet obcí na Slovensku vrátane miest Bratislava a Košice ako celkov (bez ich mestských častí): 2 890 .
Celkový počet obcí na Slovensku bez miest Bratislava a Košice ako celkov a bez ich mestských častí: 2 888 .
 
Kraje na Slovensku - mapa

Zoznam krajov na Slovensku, počet okresov a obcí

Nr. Názov Počet
Obyvateľov (*)
Okresy
počet (**)
Obce
počet
(***)
1. Banskobystrický kraj Prejsť na článok - Banskobystrický kraj 614 35613516
2. Bratislavský kraj Prejsť na článok - Bratislavský kraj 732 757872
3. Košický kraj Prejsť na článok - Košický kraj 779 07311439
4. Nitriansky kraj Prejsť na článok - Nitriansky kraj 668 3017354
5. Prešovský kraj Prejsť na článok - Prešovský kraj 808 81013665
6. Trenčiansky kraj Prejsť na článok - Trenčiansky kraj 568 1029276
7. Trnavský kraj Prejsť na článok - Trnavský kraj 566 1147251
8. Žilinský kraj Prejsť na článok - Žilinský kraj 687 17411315
Spolu: (8) 5 424 687 (*)79 (**)2 888 (***)

(*) Počet obyvateľov stav: 31.12.2023
(**) Počet okresov
(***) Celkový počet obcí a miest, bez miest Bratislava a Košice ako celkov a bez ich mestských častí
(*) Zdroj: www.statistics.sk

Súvisejúce