Trnavský kraj

Hlavným mestom kraja je mesto Trnava, ktoré je počtom obyvateľov siedmym najväčším mestom na Slovensku. Trnavský kraj má rozlohu 4146,30  km2. Trnavský y kraj leží takmer v geografickom strede Európy a hraničí s tromi štátmi – s Českou republikou, Rakúskom  a Maďarskom a s tromi krajmi - s Bratislavským krajom, Trenčianskym a Nitrianskym krajom.  Západnú a severozápadnú časť kraja zaberá Záhorská nížina. Strednú a južnú časť Trnavského samosprávneho kraja zaberá Podunajská nížina. Záhorská a Podunajská nížina sú oddelené pásmom pohoria Malé Karpaty . V severovýchodnej časti zasahuje do územia kraja výbežok Považského Inovca.