Menu Kategórie

Podmienky používania

Menu Kategórie

PODMIENKY POUŽÍVANIA

www.sprievodcaposlovensku.com
 
Prístupom k tomuto webu a prehliadaním stránok ste dali súhlas s podmienkami používania týchto stránok uvedenými nižšie, platnými zákonmi a predpismi a súhlasíte s tým, že zodpovedáte za dodržiavanie platných miestnych zákonov.
 
VYSVETLENIE POJMOV

Užívateľ
 
Je registrovaný užívateľ na našich webových stránkach, ktorý môže propagovať svoje objekty alebo služby.

Inzerent
 
Je osoba alebo spoločnosť ktorá inzeruje na našich webových stránkach a to formou:
a) priameno umiestnenia reklamy na našich stránkach (texty, obrázky, bannery prípadne iných obsah)
b) formou reklamného systému

OBSAH A ZODPOVEDNOSŤ

Obsah

Našou snahou je poskytovať dôveryhodný obsah, korektné a pravdivé údaje. Avšak v prípade zistenia nesprávnych údajov alebo ak materiály a informácie uvedené na našich webových stránkach obsahujú technické, typografické či fotografické chyby, budeme tieto údaje po dohode s našimi užívateľmi upravovať.

Zodpovednosť

Nie sme zodpovední za obsah zverejnený na týchto webových stránkach ani nerobíme vyhlásenia týkajúce sa správnosti obsahu a používaných materiálov. Nezodpovedáme za prípadné škody vyplývajúce z informácií a materiálov uverejnených na týchto stránkach ani za prípadne škody vyplývajúce z používania prezentovaných výrobkov alebo využívania služieb prezentovaných na týchto stránkach. Neposkytujeme žiadne záruky ani neberieme zodpovednosť za obsah  zverejnený registrovanými užívateľmi a inzerentmi na týchto stránkach ani obsah vo vzťahu k autorským právam.  Avšak zároveň si vyhradzujeme právo odstrániť nedôveryhodný a obsah porušujúci zákony.  Zároveň si vyhradzujeme si právo odstrániť z týchto stránok urážlivý, nezákonný a iný nevhodný obsah zverejnený užívateľmi  alebo inzerentmi.

REVÍZIE

V prípade, ak materiály a informácie uvedené na našich webových stránkach obsahujú technické, typografické či fotografické chyby, neručíme za ich obsah. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny v informáciách a materiáloch tak aby boli čo najpresnejšie a najaktuálnejšie, v prípade informácií zverejnených registrovanými užívateľmi alebo inzerentmi po vzájomnej dohode a overení správnosti údajov s nimi.
 
ODKAZY
 
Tento web môže obsahovať odkazy na externé webové stránky iných, tretích strán. Nie sme zodpovední za obsah stránok, ktoré sú prepojené s týmto webom odkazmi, používanie takýchto odkazovaných webových stránok je na vlastné riziko. Tiež nie sme zodpovední za obsah alebo súkromie osobných údajov týchto iných lokalít. Nemáme kontrolu nad obsahom alebo odkazmi, ktoré sa objavujú na týchto stránkach a nie sme zodpovední za praktiky na stránkach týchto tretích strán. Odporúčame našim používateľom keď opustia našu stránku prečítať si informácie o ochrane osobných údajov každého webu a podmienky používania. Zároveň si vyhradujeme právo u našich užívateľov a inzerentov odstrániť odkazy na nedôveryhodné webové lokality  a webové lokality s urážlivým, nezákonným a iným nevhodný obsahom.

ÚPRAVA PODMIENOK POUŽÍVANIA

 
Vyhradzujeme si právo revidovať tieto podmienky používania pre naše webové stránky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tohto webu súhlasíte s aktuálnymi podmienkami používania. Vaše ďalšie používanie týchto stránok po zverejnení zmien v týchto podmienkach používania  bude považované za Váš súhlas s týmito zmenami.

ROZHODNÉ PRÁVO

Rozhodné právo týkajúce sa našej webovej stránky sa riadi zákonmi Slovenskej republiky.
Dátum vydania:  17.10.2023