Vlkolínec

Poloha na mape - Vlkolínec
Kraj / Region: Žilinský kraj
Okres: Ružomberok
Mesto / Obec: Ružomberok, Mestská / Miestna časť:Vlkolínec
Turistická lokalita: Liptov
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Vlkolínec - Slovensko
Vlkolínec - pamiatková rezervácia ľudovej architektúry je podhorská osada, miestna časť okresného mesta Ružomberok v Žilinskom kraji. Je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry a ako pozoruhodne zachovaný sídelný celok, pozostávajúci z typických zrubových objektov charakteristického stredoeurópskeho typu. Osada predstavuje typ dedinského stredovekého sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí, s nenarušenou zástavbou zrubových domov. Je zapísaný do Zoznamu  Svetového dedičstva UNESCO od roku 1993.