Prešovský kraj

Hlavným mestom kraja je mesto Prešov, ktoré je počtom obyvateľov tretím najväčším mestom na Slovensku. Prešovský kraj má rozlohu 8972,89 km2. Kraj sa rozprestiera v smere západ - východ. Vypĺňa celú severovýchodnú časť Slovenska (je najvýchodnejším krajom SR). Prešovský kraj má spoločné hranice s dvoma štátmi, Poľskom, Ukrajinou a s troma slovenskými krajmi, Košickým, Banskobystrickým a Žilinským krajom. Územie regióna má prevažne horský charakter. Región pokrývajú podcelky Vysokých Tatier a Belianskych Tatier. Územie pokrývajú tiež pohoria a vrchoviny -  Šarišská vrchovina, Ľubovnianska vrchovina, Čergov, Ondavská vrchovina, Slanské vrchy, Pieniny, Levočské vrchy, Laborecká vrchovina, Bukovské vrchy, Vihorlatské vrchy. Z časti sem zasahuje Východoslovenská nížina. V Prešovskom kraji sú vyhlásené národné parky - Národný park Nízke Tatry (NAPANT), Národný park Poloniny (NPP), Národný park Slovenský raj (NPSR), Pieninský národný park (PIENAP).  Zasahuje sem tiež Tatranský národný park (TANAP).