Ochtinská aragonitová jaskyňa

Poloha na mape - Ochtinská aragonitová jaskyňa
Kraj / Region: Košický kraj
Okres: Rožňava
Turistická lokalita: Gemer
Národná prírodná pamiatka
Svetové dedičstvo: Prírodné dedičstvo UNESCO
Ochtinská aragonitová jaskyňa - Slovensko
Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza na východnom Slovensku v Košickom kraji v okrese Rožňava. Na svete je veľmi málo podobných sprístupnených jaskýň. Jaskyňa je unikátna bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výzdoby a vznikom a vývojom podzemných priestorov. Bohatá aragonitová výplň vznikla pri špecifických podmienkach v uzavretých podzemných priestoroch. Aragonitová výzdoba sa vyskytuje v obličkovitej, ihlicovitej a špirálovitej forme. Aragonit je minerál - uhličitan vápenatý, ktorý vzniká napr. v horninách, jaskyniach vo vápencových oblastiach, v okolí termálnych prameňov.

Jaskyňa bola objavená v roku 1954, pre verejnosť bola sprístupnená v roku 1972. Vchod do Jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 642 m.n.m, dľžka sprístupnenej časti je 230 m.

Jaskyňa sa nachádza západne od mesta Rožňava. Autom je možné dostať sa k jaskyni odbočkou zo štátnej cesty medzi obcou Štítnik a mestom Jelšava na vrchu Hrádok (2 km). Parkovisko pre vozidlá je 300 m od jaskyne. Odtiaľ je možné ísť pešo do vstupného areálu jaskyne.