Košický kraj

Hlavným mestom kraja je mesto Košice, ktoré je počtom obyvateľov druhým najväčším mestom na Slovensku. Košický kraj má rozlohu 6754,32 km2 . Hornatejšia je západná časť kraja, ktorá má horský a podhorský charakter. Tvoria ju pohoria Slovenské rudohorie -  Volovské vrchy, Slovenský kras, Slovenský raj a Rožňavská kotlina. Zo severu na juh sa tiahne pohorie Slanské vrchy a okrajom sem zasahujú i Revúcka vrchovina a na severe Čierna hora. Východná časť kraja má prevažné nížinný charakter, z väčšej časti ju pokrýva Východoslovenská nížina. Na území kraja sú vyhlásené národné parky -  Národný park Slovenský raj (NPSR) a Národný park Slovenský kras (NPSK).