Oravský hrad

Poloha na mape - Oravský hrad
Kraj / Region: Žilinský kraj
Okres: Dolný Kubín
Mesto / Obec: Oravský Podzámok
Turistická lokalita: Orava
Pohorie:Oravská vrchovina
Národná kultúrna pamiatka
Oravský hrad - Slovensko
Oravský hrad je jeden z najkrajších hradov na Slovensku. Nachádza sa v obci Oravský Podzámok v Žilinskom kraji. Je to výrazná dominanta oravského regiónu. Najvyššia časť hradu je vo výške 112 metrov nad hladinou rieky Orava. Hradná vyvýšenina - hradné bralo na ktorom je postavený Oravský hrad, je národnou  prírodnou pamiatkou.

Vyvýšenina bola osídlená už v praveku a na hrade je dokázaná i prítomnosť Slovanov v 9. storočí. V polovici 13. storočia tu bol postavený pravdepodobne na mieste dreveného hrádku murovaný hrad. Hrad patril do sústavy obranných hradov severnej časti krajiny a plnil tiež strážnu funkciu. Prvý raz písomne spomína v roku 1267.

V súčasnosti sa na hrade nachádzajú expozície Oravského múzea.


Skrátene o histórii Oravského hradu

 
850 r. p.n.l - 9. storočie n.l.

Hradná vyvýšenina bola osídlená už v praveku - v dobe halštatskej (staršia železná doba - trvala na území dnešného Slovenska približne 850 – 450 r. pred  naším letopočtom) aj laténskej (mladšia železná doba - na území dnešného Slovenska to bolo obdobie približne od r. 500 - 400 pred našim letopočtom až po prelom letopočtu alebo r. 6 - 10 nášho letopočtu). Na hrade je dokázaná i prítomnosť Slovanov v 9. storočí.

13. - 15. storočie

V polovici 13. storočia tu bol postavený pravdepodobne na mieste dreveného hrádku murovaný hrad. Hrad patril do sústavy obranných hradov severnej časti krajiny a plnil tiež strážnu funkciu. Prvý raz písomne spomína v roku 1267, keď hrad získal uhorský kráľ Belo IV. Nasledujúcich 300 rokov bol Oravský hrad kráľovskou pevnosťou.Kráľ sa osobne nemohol zúčastňovať správy hradu, preto ho vo funkcii kastelána  zastupoval ním menovaný zástupca. Vo funkcii  kastelánov sa vystriedalo viacero významných šľachticov, napr. Matúš Čák Trenčiansky (1298), Stibor zo Stiboríc (1420), Peter Komorovský (1441) a iní.

Koncom 15. storočia sa majiteľom Oravského hradu stal uhorský panovník Matej Huňady - Korvín. Počas jeho vlastníctva boli na hrade vykonané rozsiahle stavebné práce. Hrad sa koncom 15. storočia dostal do vlastníctva šľachtickej rodiny Zápoľských. V roku 1534 získal hrad Ján z Dubovca, ktorý uskutočnil na hrade rozsiahle prestavby. Bola postavená druhá brána so strieľňami a padacím mostom, dve obranné bašty a obytný palác, ktorý je aj dnes nazývaný jeho menom. Po jeho smrti boli vedené spory o hrad, ktoré ukončil Ferdinand Habsburský. Rozhodol,  že Oravský hrad s majetkami dostal do prenájmu Václav Sedlnický.

16. - 18. storočie

V roku 1556 získal Oravský hrad František Thurzo. Hrad sa dostal do Vlastníctva jedného z najbohatších a najvplyvnejších rodov vtedajšieho uhorského štátu, Thurzovcov. Po smrti Františka Turzu (1574) sa spravovania majetkov ujal jeho syn Juraj Turzo. Počas vlastníctva Františka Thurza a jeho syna Juraja boli na hrade vykonané rozsiahle stavebné úpravy, boli dobudované ďalšie časti hradu a výsledkom bol opevnený, obranyschopný a ťažko dobyvateľný hrad.

V roku 1606 Juraj Turzo získal od panovníka Rudolfa II. Oravský hrad do trvalého vlastníctva. Pokračovateľom rodu sa po smrti Juraja Turzu (1616) stal jeho  syn Imrich, ktorý v roku 1621 vo veku 23 rokov zomrel a správu majetkov prevzala Alžbeta Czoborová (Czobor). Alžbeta Czoborová spravovala majetky až do svojej smrti v roku 1626.

Po jej smrti vznikol na základe testamentu Juraja Turzu Oravský komposesorát (Oravské spoluvlastníctvo). Spomedzi dedičov rodu mal byť volený jeden, vo funkcii správcu, tzv. riaditeľa panstva (direktora komposesorátu), ktorý mal spravovať zverený majetok. Počas Oravského komposesorátu sa vystriedalo  postupne 14 riaditeľov.

19. storočie - 20. storočie

V roku 1800 vypukol na hrade požiar a hrad sa pre svojich majiteľov stal nepotrebným. K praktickému využitiu priestorov Oravského hradu došlo v roku 1868, keď bolo v priestore hradného komplexu založené Múzeum Oravského komposesorátu.

K významným stavebným a reštauračným prácam prikročil až na prelome 19. a 20. storočia, keď bol riaditeľom komposesorátu gróf Jozef Pálfi (Pálffy), avšak práce sa obmedzili iba na opravy budov v strednej časti hradu.

Komplexná obnova hradu bola uskutočnená až v rokoch 1953 až 1968, kedy Oravské múzeum sprístupnilo nové expozície na Oravskom hrade.