Trenčiansky kraj

Hlavným mestom kraja je mesto Trenčín, ktoré je počtom obyvateľov ôsmym najväčším mestom na Slovensku. Trenčiansky kraj má rozlohu 4501,80 km2. Trenčiansky kraj susedí na severovýchode so Žilinským krajom, na juhovýchode s Banskobystrickým, na juhu s Nitrianskym, na juhozápade s Trnavským a na severozápade s Českou Republikou. Reliéf kraja je mimoriadne členitý, juh má podobu pahorkatiny, kým sever je hornatejší. Najdlhšia slovenská rieka Váh vertikálne pretína kraj na dve časti a vytvára Trenčiansku kotlinu. Na západe kotlinu uzatvárajú Biele Karpaty ktoré siahajú až po hranicu s Českou republikou. Na východe kotlinu uzatvárajú pohoria Považský Inovec, Strážovské a Súľovské vrchy. Východ kraja ohraničujú aj južné výbežky Malej Fatry, Žiar, Kremnické vrchy, Vtáčnik a Tríbeč. Z juhu sem z časti presahuje  Podunajská nížina po územie okolo miest Nové mesto nad Váhom a Partizánske.