Belianske Tatry


Poloha


Belianske Tatry sú horské pásmo Východných Tatier na severozápade východného Slovenska - v Prešovskom kraji, v okrese Poprad. Hlavný hrebeň s dĺžkou 14 km prebieha v smere severozápad–juhovýchod a v strednej časti naň kolmo nadväzuje hlavný hrebeň Vysokých Tatier. Pohorie je prísne chránená rezervácia, je súčasťou TANAPu (Tatranského národného parku) a prístup je prísne obmedzený. Pre turistov sú prístupné iba sezónne otvorené doliny: Monkova dolina, Dolina Siedmych prameňov a dolina Zadné Meďodoly.


Rozloha


Pohorie Belianske Tatry má rozlohu 64 km2 (6 400 ha).


Najvyšší vrch


Najvyšší vrch je Havran s výškou 2 151,5 m n. m., ktorý však nie je prístupný ako aj väčšina ostatného územia pre turistov kvôli ochrane prírody. Viac informácií nájdete v sekcii Vrchy a štíty.


Členenie pohoria Belianske Tatry


Z geomorfologického hľadiska je Časť Belianske Tatry súčasťou podcelku Východné Tatry. Časť Belianske Tatry sa nedelí na podčasti. Viac informácií nájdete v sekcii Členenie.