Betlehem Trnavá Hora

Poloha na mape - Betlehem Trnavá Hora
Kraj / Region: Banskobystrický kraj
Okres: Žiar nad Hronom
Mesto / Obec: Trnavá Hora
Turistická lokalita: Dolné Pohronie - Tekov
Betlehem Trnavá Hora - Slovensko
Autorom unikátnej expozície dreveného Betlehemu, ktorá je vystavená od 23. decembra 2007 v Kultúrnom dome v Jalnej, je náš spoluobčan Jozef Turoň (1942 – 2010), ktorému pri tvorbe pomáhal Ján Truban.

Pohyblivých betlehemov s tematikou slovenskej ľudovej kultúry je na Slovensku viac, ale tento je jedinečný v tom, že zachytáva evanjelium v celej jeho šírke - od narodenia Ježiša Krista až po jeho ukrižovanie a zmŕtvychvstanie. Tým sa autorovi na relatívne malom priestore podarilo zhrnúť Ježišov životný príbeh a s ním celú podstatu kresťanstva.

Hoci autor diela rezbárstvo nikdy neštudoval, rozhodol sa pre túto dlhoročnú mravčiu prácu preto, aby urobil radosť ľuďom. Unikátne dielo prešlo dvoma výraznými vývojovými etapami. V prvej etape bolo vyrezaných z lipového dreva jediným malým nožíkom približne deväťdesiat postavičiek betlehemu, s výškou približne 20 centimetrov, vyjadrujúc biblické udalosti. Postavičky, z ktorých niektoré sú aj pohyblivé, umiestnil rezbár v jednej úrovni. Inšpirovaný známym slovenským betlehemom v Rajeckej Lesnej, autor s pomocou svojho verného spolupracovníka Jána Trubana, v druhej etape doplnili biblické udalosti o motív slovenskej dediny a výjavy z bežného života slovenského ľudu. Zásadnou inováciou diela je rozčlenenie diela do troch úrovní – poschodí, čo zvýrazní jednotlivé scénky. Maľby v pozadí od Aleny Pilníkovej spolu s osvetlením a doplnením ďalších pohybujúcich sa postavičiek vytvárajú kompletné dielo.

Dominantou  diela  je  betlehemská  maštaľka  s  Božou  rodinou,  anjelmi,  pastiermi  a  troma  kráľmi.   Vpravo  od  nej  nájdete  výjavy  z  Ježišovho  verejného  účinkovania  ako  je  Reč na hore, podobenstvo o odpúšťaní, Poslednú večeru, zajatie v Getsemanskej záhrade, súd pred rímskym prefektom Pilátom, bičovanie i ukrižovanie. Vyvrcholením týchto udalostí je motív Ježišovho zmŕtvychvstania. Na ľavej strane sú tradičné scénky slovenskej dediny a jej každodenného života. Nechýba tu svadobná zábava, kosci na lúkach a ženy znázornené pri domácich prácach, rôzni remeselníci, ale aj procesia veriacich na mieste zjavenia Panny Márie. Autorovi sa tak podarilo autenticky zachytiť bežný život ľudí s ich prácou, zábavou, starosťami a radosťami. Novinkou je aj vystlanie krajinky zeleným machom, doplnenie drevených domov, či tečúca voda poháňajúca mlynské koleso a plniaca studňu.

Dielo, ktoré tvorí približne 200 postavičiek je unikátne, nepredajné a neurčenej hodnoty, dokonca ani sám majster Turoň sa neodvážil odhadnúť jeho cenu. Záujem o Betlehem prejavili nielen občania Trnavej Hory a okolitých obcí, ale i viaceré médiá, prezentovaný bol v spravodajstve niektorých televízií a tiež v regionálnych novinách.

Zdroj: Obecný úrad Trnavá Hora