Šarišské múzeum - Skanzen Bardejov

Poloha na mape - Šarišské múzeum - Skanzen Bardejov
Kraj / Region: Prešovský kraj
Okres: Bardejov
Mesto / Obec: Bardejov, Mestská / Miestna časť:Bardejovské Kúpele
Turistická lokalita: Šariš
Šarišské múzeum - Skanzen - Slovensko
Skanzen je najstarším zariadením svojho druhu na Slovensku. Bol sprístupnený v roku 1965. Na ploche 1,5 ha je v parkovej a záhradnej úprave - etnoparku rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo dvoch etník: slovenského a rusínskeho obyvateľstva, žijúceho v regióne horného Šariša a severného Zemplína. Pochádzajú z 19. a 20. storočia a typologicky patria k dreveným stavbám karpatského typu. Sú tu zastúpené 4 druhy stavieb:

Obytné zrubové domy - ich najrozšírenejšie varianty

Dom chudobného roľníka z dediny Frička, postavený v r. 1887,
Dom chudobného roľníka z Hrabovej Roztoky z r. 1896 ,
Dom stredného roľníka z Petrovej z r. 1896,
Obytná stavba drobného roľníka z Maľcova z r. 1899
Dom roľníka z Kračúnoviec z konca 19. storočia

Rôzne hospodárske stavby

Sýpky alebo sypance (z lokalít Petrova, Kračúnovce, Maľcov a Andrejovej)
Stodoly (z Hankoviec a Tarbaja)
Studňa
Kováčska dielňa z Abrahámoviec z 30 rokov 20. stor.
Sušiareň ovocia
Chliev z Veľkropu
Včelín s drevenými úľmi, najstarší datovaný úľ na Slovensku z roku 1691

Technické stavby

Unikátne vŕtne zariadenie na výrobu drevených, (prevažne borovicových) vodovodných rúr na vodný pohon, ktoré pochádza z Bardejova, časť z 18. stor. a r. 1932, rekonštruované v roku 1963
Technické zariadenie na domácku výrobu súkna - valcha z Livova (ktorá slúžila na spracovanie vlnenej tkaniny do hustého súkna ), časť z roku 1888 a časť z 1948

Sakrálne stavby

Drevený kostolík východného obradu z dediny Zboj z roku 1766, prevezený do Bardejovských Kúpeľov v roku 1967
Zvonica s bránkou z Nižného Orlíka z roku 1763
Zvonica z Nemcoviec
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. stor.
Gréckokatolícky drevený kostol z Mikulášovej z roku 1730, zrekonštruovaný v roku 2005

Objekty sú zariadené nábytkom a náradím zodpovedajúcim obdobiu vzniku stavieb. Mimo skanzenu je umiestnený drevený kostolík z Mikulášovej, postavený v roku 1730, do B. Kúpeľov prevezený v roku 1931 a v súčasnosti je v správe Šarišského múzea.

Najcennejšie exponáty

Unikátne vrtné zariadenie na výrobu drevených vodovodných rúr na vodný pohon, 18. stor.
Technické zariadenie na domácku výrobu súkna - valcha z Livova, 1888 a časť 1948