Betlehem Terchová

Poloha na mape - Betlehem Terchová
Kraj / Region: Žilinský kraj
Okres: Žilina
Mesto / Obec: Terchová
Turistická lokalita: Považie - Horné Považie
Betlehem Terchová - Slovensko
Ľudová zbožnosť sa v Terchovej pôsobivo premietla aj do nehmotnej (spev, hudba, hovorené i písané slovo) a hmotnej formy kultúrnych prejavov (remeslo, rezbári, sochári...). Neodmysliteľnou súčasťou vianočných sviatkov v Jánošíkovom kraji je od roku 1977 drevený betlehem, nainštalovaný v miestnom kostole. Ide o dielo chýrnych terchovských rezbárov, konštruktérov a elektromechanikov. Autorom betlehemu je známy rezbár Štefan Hanuliak. Vedno so svojimi spolupracovníkmi ho skoncipoval do troch častí.

Prvá znázorňuje „starú Terchovú“ s jej remeslami a charakteristickým dobovým koloritom, druhá miesto Ježiškovho narodenia „skromný Betlehem“, tretia „prepychový Jeruzalem“. Pôvodné postavičky z plastov a sadry časom nahradili figúrky z lipového dreva - bola to myšlienka správcu farnosti Jozefa Šaba. Od konca 70. rokov už tvorcovia používali výlučne len drevo.

V celej svojej majestátnej kráse a sugestívnosti sa Terchovský betlehem rozozvučí počas Jasličkovej pobožnosti (slávnosti), konanej v Kostole svätých Cyrila a Metoda vždy na sviatok Božieho narodenia (25. decembra, 16. h). Populárny „terchovský ľudový muzikál“, oslavujúci príchod Božieho dieťaťa na svet, sa postupne vyvíjal. Mnohí účinkujúci z prvej generácie medzičasom zomreli, vyrástlo nové pokolenie interpretov, pribúdal obsah, zveľaďovala sa forma. Podstata „Jasličkovej“ však ostáva zachovaná, čo so železnou pravidelnosťou oceňujú stovky vďačných divákov z domova i zo zahraničia.

Autor: Peter Cabadaj