Ochrana osobných údajov
 
1. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Tento dokument obsahuje informácie o ochrane osobných údajov na stránkach sprievodcaposlovensku.com. Ochranu osobných údajov berieme vážne a je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a so zákonom č. 122/2013 Z.z.. Zadaním Vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

2. Rozsah spracovania
 
Táto sekcia upravuje spracovanie údajov pri registrácii užívateľov a používaní sekcie Váš účet. Vyžadujeme len tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, t.j. k propagácii Vašich objektov alebo služieb.

Pri bezplatnej registrácii a Vašom bezplatnom zverejnení informácií o Vašich objektoch alebo službách spracovávame základné údaje nevyhnutné pre kontakt s Vami. Sú to údaje nevyhnutné k tomu, aby sme Vás mohli kontaktovať ak to bude potrebné v súvislosti so zmenou obsahu a s prevádzkou webu. V prípade spoplatneného zverejnenia informácii o Vašich objektoch a službách vyžadujeme aj fakturačné údaje. Nepožadujeme od Vás zadanie čísla Vášho účtu ani čísla kreditnej karty a ani ich neevidujeme.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Údaje, ktoré používame pre kontakt s Vami a fakturačné údaje nezverejňujeme a neposkytujeme iným stranám. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciam je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.

3. Nikdy nevyžadujeme od Vás prihlasovacie a citlivé údaje
 
Na internete sa môžu vyskytnúť nekalé praktiky, ktorých účelom je poškodiť užívateľov a získať od nich citlivé údaje. Nikdy nepožadujeme od Vás písomne, emailom, ani telefonicky Vaše prihlasovacie údaje ktorými sa prihlasujete na našich webových stránkach ani iné citlivé údaje napr. číslo Vašej kreditnej karty, číslo Vášho účtu, prístup k internet bankingu atď.. Takisto nepožadujeme ani Vás nikdy nekontaktujeme v súvislosti s Vašimi prístupmi do iných webových webových lokalit. Preto v prípade takejto aktivity, prosím buďte opatrní, nereagujte na takéto výzvy a prosíme nahláste nám takéto konanie.

4. Cookies

Používame cookies aby sme Vám  pri prehliadaní stránok spríjemnili ich prehliadanie a poskytli čo najrelevantnejší obsah. Cookie je malý kúsok textu odoslaný do vášho prehliadača webovými stránkami, ktoré navštívite. Pomáha internetovej stránke zapamätať si informácie o vašej návšteve, rovnako ako váš preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Tak môžete vykonať ďalšiu návštevu jednoduchšie a užitočnejšie. Cookies hrajú dôležitú úlohu. Bez nich by bolo prehliadanie zložitejšie a v mnohých prípadoch by používanie mohlo byť frustrujúce.

Cookies a webové lokality tretích strán
 
Na našich stránkach môžu byť implementované externé systémy (napr. reklamé, prezeranie videa, máp alebo panoramy a iné) . Preto doporučujeme navštíviť webové stránky týchto služieb - ich politiku na ochranu osobných údajov. Tieto lokality majú vlastnú politiku týkajúcu sa ochrany osobných údajov.
 
5. Ochrana Vašich informácií a bezpečné prehliadanie

Spracovávané údaje sú zabezpečené ochranou pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením vašich osobných informácií. Naše stránky používajú SSL certifikát, ktorý zabezpečuje šifrovaný prenos dát medzi vašim počítačom a webstránkou alebo serverom.

6. Webové stránky tretích strán

Užívatelia môžu nájsť reklamu alebo iný obsah na našich stránkach, ktoré odkazujú na iné  stránky a služby. Nemáme kontrolu nad obsahom alebo odkazmi, ktoré sa objavujú na týchto stránkach a nie sme zodpovední za praktiky na stránkach týchto tretích strán. Okrem toho sa môžu tieto stránky a služby, vrátane ich obsahu a odkazov neustále meniť. Tieto stránky a služby môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a politiky služieb zákazníkom. Prehliadanie a interakcie na iných webových stránkach, vrátane webových stránok, ktoré majú odkaz na naše stránky, je predmetom vlastných podmienok a politík tejto internetovej stránky.

7. Žiadosť na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Vymazaním Vašich údajov sa takisto zruší Vaša registrácia a prístup do sekcie Váš účet. Požiadavku o vymazanie prosíme zaslať na náš email z emailovej adresy zadanej pri registrácii. Spätne Vás budeme pred vymazaním údajov kontaktovať.

8. Súhlas s podmienkami

Používaním tejto stránky dávate svoj súhlas s politikou obsiahnutou v tomto dokumente. Ak nesúhlasíte s touto politikou ochrany osobných údajov, nepoužívajte prosím naše stránky. Prípadné zmeny podmienok budú uverejnené na tejto stránke. Vaše používanie týchto stránok po zverejnení zmien tejto politiky bude považované za váš súhlas s týmito zmenami.

Tento dokument je súčasťou Internej smernice o ochrane osobných údajov zo dňa 17.10.2023.

Dátum vydania:  17.10.2023