Žilinský kraj

Okresy

Okresy v Žilinskom kraji

V Žilinskom kraji je 11 okresov.
Najväčší okres v Žilinskom kraji podľa rozlohy je okres Liptovský Mikuláš (1 341,03 km2). Druhý najväčší okres v Žilinskom kraji podľa rozlohy je okres Žilina (815,08 km2). Tretí najväčší okres v Žilinskom kraji podľa rozlohy je okres Čadca (760,62 km2). Najmenší okres v Žilinskom kraji podľa rozlohy je okres Kysucké Nové Mesto (173,68 km2).
Okres s najväčším počtom obyvateľov v Žilinskom kraji je Žilina (160 538). Okres s druhým najväčším počtom obyvateľov v Žilinskom kraji je Martin (93 041). Okres s tretím najväčším počtom obyvateľov v Žilinskom kraji je Čadca (87 135). Okres s najmenším počtom obyvateľov v Žilinskom kraji je Turčianske Teplice (15 753).
Okres s najväčším počtom obcí v Žilinskom kraji je Liptovský Mikuláš (56). Okres s druhým najväčším počtom obcí v Žilinskom kraji je Žilina (53). Okres s tretím najväčším počtom obcí v Žilinskom kraji je Martin (43). Okres s najmenším počtom obcí v Žilinskom kraji je Bytča (12).
Nr. Okres Rozloha km2 (*) Počet
Obyvateľov (*)
Obce
počet
(**)
1. Bytča282
(281,518791)
31 30812
2. Čadca761
(760,624042)
87 13523
3. Dolný Kubín492
(491,838833)
38 73424
4. Kysucké Nové Mesto174
(173,683180)
32 64214
5. Liptovský Mikuláš1 341
(1 341,034378)
71 40556
6. Martin736
(735,711545)
93 04143
7. Námestovo690
(690,455235)
64 38524
8. Ružomberok647
(646,798629)
56 48825
9. Turčianske Teplice393
(392,860227)
15 75326
10. Tvrdošín479
(478,920302)
35 74515
11. Žilina815
(815,075764)
160 53853
Spolu: (11)6 810,00
(6 808,520926)
687 174 (*)315 (**)
(*) Počet obyvateľov stav: 31.12.2023
(**) Celkový počet obcí a miest, bez miest Bratislava a Košice ako celkov a bez ich mestských častí
(*) Zdroj: www.statistics.sk