Menu Kategórie

Betlehemy na Slovensku

Tradícia betlehemov pochádza z Talianska. Svätý František z Assisi, zakladateľ rehole Františkánov na vianoce v roku 1223 upravil malú jaskyňu pri talianskej dedinke Greccio ako kaplnku a pripravil tam betlehem. Bol to živý betlehem, vedľa jasličiek stáli Mária a Jozef a vedľa boli zvieratá. Podľa tradície to bol prvý betlehem a tu sa po prvýkrát slúžila polnočná omša. Táto tradícia sa neskôr rozšírila, betlehemy sa začali stavať i v ostatných krajinách - v kostoloch, kaplnkách, na námestiach. Betlehemy začali tvoriť aj ľudoví a profesionálni umelci a vznikali z dreva, papiera, percelánu a iných materiálov. Rozšírili sa tiež v domácnostiach. Najhonosnejšie betlehemy sa stavali v kostoloch a na ich tvorbe sa podieľali poprední umelci.

Na Slovensku majú betlehemy dlhú tradíciu. Na území dnešného Slovenska prevládali drevené vyrezávané betlehemy, prvé sa objavili v 13. storočí. Súčasné betlehemy okrem biblických výjavov zobrazujú tiež obrazy zo života slovenského ľudu a niektoré tiež známe miesta a pamiatky. Zvlášť populárne sú výrezávané z dreva a pohyblivé.  Každý z betlehemov nižšie je unikátny a je dôkazom zručnosti a umeleckého nadania ich autorov.