Jaskyne

Strana 1 z 2
Okres: Liptovský Mikuláš
Kraj / Region: Žilinský kraj
Turistická lokalita: Liptov
Pohorie: Nízke Tatry
Prístupnosť: Prístupná pre verejnosť
Demänovská jaskyňa slobody je krasová jaskyňa v Nízkych Tatrách. Bola objavená v roku 1921 a otvorená pre verejnosť v roku 1924. Je to najnavštevovanejšia jaskyňa na Slovensku. Vstupný otvor pre verejnosť je vo výške 870 m. n. m. Z celkovej dĺžky 8 897 m je pre verejnosť sprístupnených 1 600 m.  

Okres: Liptovský Mikuláš
Kraj / Region: Žilinský kraj
Turistická lokalita: Liptov
Pohorie: Nízke Tatry
Prístupnosť: Prístupná pre verejnosť
Demänovská ľadová jaskyňa je zaľadnená jaskyňa v Nízkych Tatrách v Demänovskej doline, jedna z Demänovských jaskýň. Doložená už roku 1299 ako jedna z najstarších známych jaskýň v Európe. Po objavení Demänovskej jaskyne Slobody záujem o ľadovú jaskyňu upadol. Po rekonštrukcii drevených schodov a elektrického osvetlenia bola roku 1952 znovu odovzdaná širšej verejnosti. Vstupný otvor leží nad Kamennou chatou vo výške 740 m n. m. V súčasnosti je pre návštevníkov sprístupnených 650 m. z celkových 2 445 m..  

Mesto / Obec: Kečovo
Okres: Rožňava
Kraj / Region: Košický kraj
Turistická lokalita: Košice a okolie (Abov)
Pohorie: Slovenský kras
Prístupnosť: Prístupná pre verejnosť
Svetové dedičstvo: Prírodné dedičstvo UNESCO
Domica je najväčšia jaskyňa Slovenského krasu. Zaraďuje sa medzi jaskyne svetového významu. Nachádza sa v južnom svahu Silickej planiny v okrese Rožňava. Predstavuje časť jaskynného komplexu, ktorý vytvára s jaskyňou Baradla v Maďarsku jeden genetický systém celkovej dĺžky cca 25 km. Samotná Domica je dlhá 5 368 m, z čoho je v súčasnosti pre verejnosť sprístupnených 930 m. Objavil ju Ján Majko 3. októbra 1926.  

Mesto / Obec: Dobšiná
Okres: Rožňava
Kraj / Region: Košický kraj
Turistická lokalita: Gemer, Vrch / Štít: Duča
Prístupnosť: Prístupná pre verejnosť
Svetové dedičstvo: Prírodné dedičstvo UNESCO
Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Nachádza sa v Stratenskej hornatine, na severnom svahu vápencového vrchu Duča, neďaleko baníckeho mestečka Dobšiná v Národnom parku Slovenský raj. Od roku 2000 je zaradená do svetového prírodného dedičstva. Vzhľadom na známe vysokohorské ľadové jaskyne Eisriesenwelt a Dachstein-Rieseneishöhle v rakúskych Alpách či rumunskú jaskyňu Scărişoara v pohorí Bihor, ktorej zaľadnená časť je vo výške 1100 až 1120 m n. m., monumentálne zaľadnenie Dobšinskej ľadovej jaskyne tisícročia pretrváva v nadmorskej výške iba 920 až ...

Mesto / Obec: Plešivec
Okres: Rožňava
Kraj / Region: Košický kraj
Turistická lokalita: Gemer
Pohorie: Slovenský kras
Prístupnosť: Neprístupná pre verejnosť
Svetové dedičstvo: Prírodné dedičstvo UNESCO
Nachádza sa v juhovýchodnej časti Plešivskej planiny. Vytvorená je koróziou presakujúcich atmosférických vôd. Predstavuje sústavu puklinových priepasťovitých dómov s bohatou a rozmanitou sintrovou výplňou. Na starších sintrových nátekoch vyrastajú kríčkovité a kostrovité trsy kalcitu.Na dne niektorých dómov sú plytké jazerá s leknovými sintrovými kôrami a jaskynnými perlami.  Priepasť dosahuje hĺbku 123 m. Nález čiastočne zasintrovanej kostry diviaka (Sus scrofa) je z hĺbky 75 m. Otvor priepasti bol známy oddávna, hlbšie časti objavil M. Erdös v roku 1964.

Mesto / Obec: Drienovec
Okres: Košice - okolie
Kraj / Region: Košický kraj
Turistická lokalita: Košice a okolie (Abov)
Pohorie: Slovenský kras
Prístupnosť: Neprístupná pre verejnosť
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Nachádza sa na južnom okraji Jasovskej planiny, severne od obce Drienovec v Slovenskom Krase. Slovenský kras je krajinný celok v pohorí Slovenské rudohorie. Výverová jaskyňa je vytvorená v troch vývojových úrovniach. Podzemný tok preteká dolnými časťami. Dĺžka jaskyne je 1348 m. Pozoruhodný je výskyt kôr kryštalického sadrovca a drúz kalcitu s kryštálmi veľkými 9–12 cm, ojedinele až 15 cm. Zaujímavými formami sintrovej výplne sú aj pizolitové, koralovité a kríčkovité útvary pôvodne vytvorené z priezračného aragonitu, miestami rekryštalizovaného na kalcit. Významný je úkryt netopierov. Jaskyňu údajne objavili v druhej polovici 19. storočia. Archeologické nálezy sú z neolitu (Bukovohorská kultúra) a doby bronzovej ...

Mesto / Obec: Hrušov
Okres: Rožňava
Kraj / Region: Košický kraj
Turistická lokalita: Gemer
Pohorie: Slovenský kras
Prístupnosť: Neprístupná pre verejnosť
Svetové dedičstvo: Prírodné dedičstvo UNESCO
Situovaná na východnom úpätí Silickej planiny pri obci Hrušov. Do podzemia prenikli cez inaktívnu chodbu vyvieračky Eveteš R. Boroš a T. Lazár v roku 1978. Výverová jaskyňa pozostáva z troch vývojových úrovní. Dosahuje dĺžku 780 m. Unikátne sú excentrické sintrové formy, helilktity, monokryštály a drúzy kryštálov kalcitu, ako aj z podlahy vyrastajúci sintrový štít. Zastúpené sú aj iné formy sintrovej výplne. Na podzemnom toku sú pereje a vodopády.

Mesto / Obec: Jasov
Okres: Košice - okolie
Kraj / Region: Košický kraj
Turistická lokalita: Košice a okolie (Abov)
Pohorie: Slovenský kras
Prístupnosť: Prístupná pre verejnosť
Svetové dedičstvo: Prírodné dedičstvo UNESCO
Jasovská jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Národného parku Slovenský kras. Známa je výskytom bohatej kalcitovej sintrovej výplne, pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom podzemných priestorov, širokým druhovým zastúpením netopierov, viacerými archeologickými nálezmi i zaujímavou históriou. Nachádza sa v Medzevskej pahorkatine na východnom okraji Jasovskej planiny pri obci Jasov. Leží v Národnej prírodnej rezervácii Jasovské dubiny. Vchod je v  nadmorskej výške 257 m. Vytvorená je v strednotriasových sivých ...

Mesto / Obec: Slavec
Okres: Rožňava
Kraj / Region: Košický kraj
Turistická lokalita: Gemer
Pohorie: Slovenský kras
Prístupnosť: Prístupná pre verejnosť
Svetové dedičstvo: Prírodné dedičstvo UNESCO
Nachádza sa na západnom úpätí Silickej planiny v kaňone Slanej medzi Rožňavou a Plešivcom. Vchod je v nadmorskej výške 250 m. Vytvorená je v strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch koróziou a eróziou Čierneho potoka a jeho prítokov v dvoch vývojových úrovniach. Dĺžka výverovej jaskyne je 1525 m. Vyniká unikátnymi tenkými sintrovými brčkami, ktoré dosahujú dĺžku až 3 m. Vyskytujú sa aj iné formy stalaktitov, stalagmity, rôzne sintrové náteky a kôry. Spodnými časťami jaskyne preteká Čierny potok, ktorý vystupuje na povrch Čiernou vyvieračkou pod vchodom do jaskyne. Čierny potok ...

Mesto / Obec: Silica
Okres: Rožňava
Kraj / Region: Košický kraj
Turistická lokalita: Gemer
Pohorie: Slovenský kras
Prístupnosť: Neprístupná pre verejnosť
Svetové dedičstvo: Prírodné dedičstvo UNESCO
Nachádza sa na Silickej planine, 2 km západne od obce Silica. Ústie vstupnej korózno-rútivej priepasti je v nadmorskej výške 503 m. Dolné prevažne horizontálne časti vytvoril podzemný tok Čierneho potoka. Jaskyňa je dlhá 1100 m a hlboká 110 m. Horná priepasťovitá časť je zaľadnená v dôsledku zarútenia prechodu do dolných častí, čím sa vytvoril uzavretý depresný priestor s kumuláciou studeného vzduchu. Následkom je i inverzia flóry a fauny. Najnižšie situovaná klasická ľadová jaskyňa mierneho klimatického pásma.Pred ...

Strana 1 z 2
Organ Špania dolina
Jaskyne
Donation
Podporte nás