Záhorská nížina

Zaradené v kategóriách: Nížiny na Slovensku
Záhorská nížina sa nachádza na juhozápade Slovenska. Rozprestiera sa sa na územiach Bratislavského kraja a Trnavského kraja. Má rozlohu približne 1 400 km2. Na severe susedí s pohorím Biele Karpaty, na východe s pohorím Malé Karpaty, na juhu a juhozápade s Rakúskom a na severozápade s Dolnomoravským úvalom.

Západná a južná časť je prevažne rovinatá, na severe a na východe sa jej vzhľad približuje pahorkatine. Povrch nížiny tvoria poľnohospodárske plochy, ktoré sa striedajú s borovicovými lesmi, naviatymi pieskami a vodnými plochami.

Z geomorfologického hľadiska je Záhorská nížina ako oblasť súčasťou subprovincie Viedenská kotlina (Alpsko-himalájska sústava -> Panónska panva -> Západopanónska panva -> Viedenská kotlina) a delí sa na geomorfologické celky Borská nížina a Chvojnická pahorkatina.

>> Geomorfologické členenie Slovenska
>> Pohoria na Slovensku
>> Nížiny na Slovensku
>> Vrchy a štíty na Slovensku
>> Geografia Slovenska - základné informácie