Podunajská nížina

Zaradené v kategóriách: Nížiny na Slovensku
Podunajská nížina sa nachádza na juhozápadnom Slovensku. Podunajská nížina  je najvačšia nížina na Slovensku s rozlohou asi 12 0000 km2. Rozprestiera sa sa na územiach Nitrianskeho kraja, Trnavského kraja a Bratislavského kraja. Nachádza sa medzi riekou Dunaj (na juhu), pohorím Malé Karpaty (na západe) a ostatnými pohoriami Západných Karpát (na severe a východe). V juhozápadnej časti Podunajskej nížiny sa nachádza Žitný ostrov - najväčší riečny ostrov v Európe.

Napriek tomu, že územie je využívané na poľnohospodársku výrobu (je to najúrodnejšie územie Slovenska), zachovalo sa tu množstvo prírodne hodnotných aj chránených území, napr. Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy, chránené vtáčie územie Parížské močiare (v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny), Chránené vtáčie územie Žitavský luh (v severnej časti Podunajskej nížiny), Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie (v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny).

Z geomorfologického hľadiska je  Podunajská nížina ako oblasť súčasťou subprovincie Malá dunajská kotlina (Alpsko-himalájska sústava -> Panónska panva -> Západopanónska panva -> Malá dunajská kotlina) a delí sa na geomorfologické celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina.

>> Geomorfologické členenie Slovenska
>> Pohoria na Slovensku
>> Nížiny na Slovensku
>> Vrchy a štíty na Slovensku
>> Geografia Slovenska - základné informácie

Objekty, služby, atrakcie v nížine - Podunajská nížina

* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií