Trnavský kraj

Zaradené v kategóriách: Kraje na Slovensku
Erb - Trnavský kraj-626-15-1 Hlavným mestom kraja je mesto Trnava, ktoré je počtom obyvateľov 65129 (02.04.2020) siedmym najväčším mestom na Slovensku. Trnavský kraj má rozlohu 4146,30  km2  a 564894 obyvateľov (02.04.2020).

Trnavský y kraj leží takmer v geografickom strede Európy a hraničí s tromi štátmi – s Českou republikou, Rakúskom  a Maďarskom a s tromi krajmi - s Bratislavským krajom, Trenčianskym a Nitrianskym krajom. 

Západnú a severozápadnú časť kraja zaberá Záhorská nížina. Strednú a južnú časť Trnavského samosprávneho kraja zaberá Podunajská nížina. Záhorská a Podunajská nížina sú oddelené pásmom pohoria Malé Karpaty . V severovýchodnej časti zasahuje do územia kraja výbežok Považského Inovca.

Objekty, služby, atrakcie v kraji Trnavský kraj

* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií

Viac v kategórii - Kraje na Slovensku