Východoslovenská nížina

Zaradené v kategóriách: Nížiny na Slovensku
Východoslovenská nížina sa nachádza na juhovýchodnom Slovensku (južná časť Východného Slovenska). Rozprestiera sa sa na území Košického kraja a z časti zasahuje do južnej časti Prešovského kraja. Južný okraj tvorí štátnu hranicu s Maďarskom, na východe ju ohraničuje štátna hranica s Ukrajinou, na západe prechádza do pohoria Slanské vrchy a na severe susedí s pohorím Nízke Beskydy (podcelok Beskydské predhorie) a Vihorlatskými vrchmi. Východoslovenská nížina je rozsiahla rovinatá oblasť, ktorej nadmorská výška sa pohybuje okolo 150 – 200 metrov. Len ojedinele sa nad touto rovinou týčia vyššie kopce. Na území sa nachádza najnižšie položené miesto na Slovensku - v obci Klin nad Bodrogom (94,3 m. n. m.) Z geomorfologického hľadiska je Východoslovenská nížina ako oblasť súčasťou subprovincie Veľká dunajská kotlina (Alpsko-himalájska sústava -> Panónska panva -> Východopanónska panva -> Veľká dunajská kotlina) a delí sa na geomorfologické celky Východoslovenská pahorkatina a ... ... Čítaj viac

Viac zo súvisejúcich kategórií

Záhorská nížina sa nachádza na juhozápade Slovenska. Rozprestiera sa sa na územiach Bratislavského kraja a Trnavského kraja. Na severe susedí s pohorím Biele Karpaty, na východe s pohorím Malé Karpaty, na juhu a juhozápade s Rakúskom a na severozápade s Dolnomoravským úvalom. Západná a južná ...
Čítaj viac
Podunajská nížina sa nachádza na juhozápadnom Slovensku. Rozprestiera sa sa na územiach Nitrianskeho kraja, Trnavského kraja a Bratislavského kraja. Nachádza sa medzi riekou Dunaj (na juhu), pohorím Malé Karpaty (na západe) a ostatnými pohoriami Západných Karpát (na severe a východe). V ...
Čítaj viac
Borská nížina je časťou Záhorskej nížiny. Je to územie s rovinatým až pahorkatinným charakterom. Z geomorfologického hľadiska je Borská nížina ako celok súčasťou oblasti Záhorská nížina (Alpsko-himalájska sústava -> Panónska panva -> Západopanónska panva -> Viedenská kotlina -> Záhorská nížina) ...
Čítaj viac