Východoslovenská nížina

Zaradené v kategóriách: Nížiny na Slovensku
Východoslovenská nížina sa nachádza na juhovýchodnom Slovensku (južná časť Východného Slovenska). Východoslovenská nižina je druhá najvačšia nížina na Slovensku s rozlohou približne 4 000 km2. Rozprestiera sa sa na území Košického kraja a z časti zasahuje do južnej časti Prešovského kraja. Južný okraj tvorí štátnu hranicu s Maďarskom, na východe ju ohraničuje štátna hranica s Ukrajinou, na západe prechádza do pohoria Slanské vrchy a na severe susedí s pohorím Nízke Beskydy (podcelok Beskydské predhorie) a Vihorlatskými vrchmi.

Východoslovenská nížina je rozsiahla rovinatá oblasť, ktorej nadmorská výška sa pohybuje okolo 150 – 200 metrov. Len ojedinele sa nad touto rovinou týčia vyššie kopce. Na území sa nachádza najnižšie položené miesto na Slovensku - v obci Klin nad Bodrogom (94,3 m. n. m.)

Z geomorfologického hľadiska je Východoslovenská nížina ako oblasť súčasťou subprovincie Veľká dunajská kotlina (Alpsko-himalájska sústava -> Panónska panva -> Východopanónska panva -> Veľká dunajská kotlina) a delí sa na geomorfologické celky Východoslovenská pahorkatina a Východoslovenská rovina.

>> Geomorfologické členenie Slovenska
>> Pohoria na Slovensku
>> Nížiny na Slovensku
>> Vrchy a štíty na Slovensku
>> Geografia Slovenska - základné informácie