Kultúrne dedičstvo UNESCO

Svetové dedičstvo UNESCO - cieľom programu je katalogizovať a zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva. Vybrané lokality môžu po splnení určitých podmienok získať prostriedky z Fondu svetového dedičstva. Program bol založený na základe Dohody o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva prijatej na konferencii UNESCO 16. novembra 1972 , ktorá sa uskutočnila v Paríži.

 
Kultúrne dedičstvo UNESCO na Slovensku

1. Banská Štiavnica - mesto a technické pamiatky okolia
2. Bardejov - historické centrum mesta
3. Spišský hrad a Levoča a kultúrne pamiatky okolia

Spišký hrad
Levoča
Spišská Kapitula
Spišské Podhradie
Kostol sv. Ducha v Žehre

4. Vlkolínec - pamiatková rezervácia ľudovej architektúry
5. Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka

Bodružal  - gréckokatolícky chrám svätého Mikuláša
Hervartov - rímskokatolícky kostol svätého Františka z Assisi
Hronsek - Evanjelický drevený artikulárny kostol
Hronsek - zvonica dreveného artikulárneho kostola
Tvrdošín - rímskokatolícky kostol Všetkých svätých
Kežmarok - evanjelický artikulárny kostol Najsvätejšej Trojice
Ladomirová - gréckokatolícky chrám svätého Michala archanjela
Leštiny -  Evanjelický drevený artikulárny kostol
Ruská Bystrá - Gréckokatolícky chrám Prenesenia ostatkov svätého Mikuláša

 

1. Banská Štiavnica - mesto a technické pamiatky okoliaBanská Štiavnica je historické mesto na strednom Slovensku. Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. Štiavnica, kedysi nazývaná aj Strieborné mesto, je ako učebnica dejepisu, architektúry a krajinárstva. Vie sa o nej, že priťahuje umelcov, romantikov, ľudí vnímavých k jej magickej atmosfére. Nikto nevie s určitosťou povedať,  v čom spočíva jej mágia. Mesto je centrom chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy vyhlásenej 22. septembra 1979. Mesto Banská Štiavnica s okolím bolo zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO 11. decembra 1993 ... Čítaj viac

Okres: Banská Štiavnica
Kraj: Banskobystrický kraj
Turistická lokalita: Hont

> Späť na zoznam

2. Bardejov - Historické centrum mestaBardejov je okresné mesto v Prešovskom kraji. Nachádza sa na severovýchode Slovenska v regióne Šariš. Toto historické a kúpeľné mesto je pre svoje zachovalé stredoveké centrum zapísané medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO od roku 2000 ... Čítaj viac

Okres: Bardejov
Kraj: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Šariš

> Späť na zoznam

3. Spišský hrad a Levoča a kultúrne pamiatky okolia

Spišký hradSpišský hrad je hradná zrúcanina zaberajúca vrchol travertínovej kopy Spišský hradný vrch, tvoriaca dominantu širokého okolia.  Spišský hrad je unikátnym príkladom stredovekého kráľovského hradu. Vznikol na konci 12. a začiatku 13. storočia. Je nielen dokladom vývoja architektúry od 12. do 18. storočia na Slovensku, ale svojou rozlohou prevyšujúcou 4 hektáre (presne 41 426 m²) je jeden z najväčších hradných komplexov na Slovensku a patrí medzi najvačšie hrady v Európe ... Čítaj viac

Obec:  Žehra
Okres: Spišská Nová Ves
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Spiš

> Späť na zoznam

LevočaLevoča je mesto na severovýchodnom Slovensku, ležiace v Prešovskom kraji. Levoča so svojimi hradbami a urbanistikou si zachovala charakter stredovekého mesta. Je mestskou pamiatkovou rezerváciou a vďaka množstvu pamiatok a umeleckých skvostov patrí medzi najkrajšie historické mestá na Slovensku. Je zapísaná na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO od roku 2009 ... Čítaj viac

Okres: Levoča
Kraj: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Spiš

> Späť na zoznam

Spišská KapitulaSpišská Kapitula bola samostatná obec na východnom Slovensku, od roku 1948 je súčasťou Spišského Podhradia. Bola jedným z centier cirkevného školstva na Slovensku ... Čítaj viac

Okres: Spišská Nová Ves
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Spiš

> Späť na zoznam

Spišské PodhradieMesto a jeho okolie patrí k atraktívnym cieľom turistov. V Spišskom Podhradí je 145 kultúrnych pamiatok, vrátane Spišského hradu, Spišskej Kapituly a niekoľkých chránených lokalít ... Čítaj viac

Okres: Spišská Nová Ves
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Spiš

> Späť na zoznam

Kostol sv. Ducha v ŽehreKostol Ducha Svätého je neskororománska sakrálna stavba z druhej polovice 13. storočia nachádzajúca sa v obci Žehra v okrese Spišská Nová Ves v Košickom kraji. Najvzácnejšie pamiatky v kostole predstavujú nástenné maľby, tvoriace ucelený ikonografický cyklus. Je nimi pokryté celé presbytérium, víťazný oblúk i celá severná stena. Najstaršie maľby vznikli na konci 13. storočia, prípadne v 14. storočí. Umelecky najhodnotnejšia je výmaľba presbytéria ... Čítaj viac

Obec: Žehra
Okres: Spišská Nová Ves
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Spiš

> Späť na zoznam

  4. Vlkolínec - pamiatková rezervácia ľudovej architektúryVlkolínec je podhorská osada, miestna časť okresného mesta Ružomberok v Žilinskom kraji. Je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry a ako pozoruhodne zachovaný sídelný celok, pozostávajúci z typických zrubových objektov charakteristického stredoeurópskeho typu. Osada predstavuje typ dedinského stredovekého sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí, s nenarušenou zástavbou zrubových domov. Je zapísaný do Zoznamu  Svetového dedičstva UNESCO od roku 1993 ... Čítaj Viac

Obec: Ružomberok
Okres: Ružomberok
Kraj: Žilinský kraj
Turistická lokalita: Tatry, Liptov

> Späť na zoznam

5. Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka

Bodružal  - gréckokatolícky chrám svätého MikulášaChrám je súčasťou jedinečného urbanistického celku na vyvýšenom mieste v centre obce. Okrem chrámu ho tvorí aj samostatná zvonica, priľahlý cintorín a drevená ohrada so šindľovou strieškou a vstupnou bránkou.  Chrám je zapísaný do svetového zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO od 8. júla 2008 ... Čítaj viac

Obec:  Bodružal
Okres: Svidník
Kraj: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Šariš

Hervartov - rímskokatolícky kostol svätého Františka z AssisiKostol svätého Františka z Assisi je drevený rímskokatolícky (v minulosti aj evanjelický) kostol z konca 15. storočia, ktorý sa nachádza v obci Hervartov, okres Bardejov. Je zapísaný v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO Od 7. júla 2008 ... Čítaj viac

Obec: Hervartov
Okres: Bardejov
Kraj: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Šariš

> Späť na zoznam

Hronsek - Evanjelický drevený artikulárny kostolDrevený artikulárny kostol sa nachádza  v obci Hronsek, v okrese Banská Bystrica, v Banskobystrickom kraji. V blízkosti kostola je zvonica s rovnakou architektúrou, ktorá bola postavená súčasne s kostolom ... Čítaj viac

Obec: Hronsek
Okres: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický kraj
Turistická lokalita: Pohronie - Dolné Pohronie / Tekov

> Späť na zoznam

Hronsek - zvonica dreveného artikulárneho kostolaNachádza sa v blízkosti dreveného kostola  v obci Hronsek, v okrese Banská Bystrica, v Banskobystrickom kraji ... Čítaj viac

Obec: Hronsek
Okres: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický kraj
Turistická lokalita: Pohronie - Dolné Pohronie / Tekov

> Späť na zoznam

Tvrdošín - rímskokatolícky kostol Všetkých svätýchKostol Všetkých svätých v Tvrdošíne je rímskokatolícky drevený kostol. Pôvodne pochádza z konca 15. storočia, v 17. storočí bol prestavaný do renesančného slohu. Je najstaršou zachovalou stavebnou pamiatkou mesta Tvrdošín. Nachádza sa v meste Tvrdošín v Žilinskom kraji ... Čítaj viac

Mesto: Tvrdošín
Okres: Tvrdošín
Kraj: Žilinský kraj
Turistická lokalita: Orava

Kežmarok - evanjelický artikulárny kostol Najsvätejšej TrojiceKostol Najsvätejšej Trojice, alebo Drevený artikulárny kostol v Kežmarku patrí medzi najstaršie pamiatky v Kežmarku. Nachádza sa v meste Kežmarok, okrese Kežmarok v Prešovskom kraji ... Čítaj viac

Mesto: Kežmarok
Okres: Kežmarok
Kraj: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Spiš

> Späť na zoznam

Ladomirová - gréckokatolícky chrám svätého Michala archanjelaChrám svätého Michala archanjela sa nachádza v obci Ladomirová, v okrese Svidník, v Prešovskom kraji. V interiéri sú nástenné maľby (fresky) a ikony vytvorené v súlade s byzantským a staroruským štýlom ... Čítaj viac

Obec: Ladomirová
Okres: Svidník
Kraj: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Horný Zemplín

> Späť na zoznam

Leštiny -  Evanjelický drevený artikulárny kostolLeštinský artikulárny kostol sa do dnešných dní zachoval v neporušenom stave a v autentickom prírodnom prostredí. Svojou pamiatkovou hodnotou je jedným z najvzácnejších drevených sakrálnych objektov na celom území Slovenska. Nachádza sa v obci Leštiny, v okrese Dolný Kubín v Žilinskom kraji .. Čítaj viac

Obec: Leštiny
Okres: Dolný Kubín
Kraj: Žilinský kraj
Turistická lokalita: Orava

> Späť na zoznam

Ruská Bystrá - Gréckokatolícky chrám Prenesenia ostatkov svätého MikulášaBol postavený v roku 1730, je zasvätený svätému Mikulášovi. Nachádza sa v obci Ruská Bystrá, v okrese Sobrance v Košickom kraji. V zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO je zapísaný od 7. júla 2008 ... Čítaj viac

Obec: Ruská Bystrá
Okres: Sobrance
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Zemplín - Horný Zemplín

> Späť na zoznam


Súvisejúce články:
Prírodné dedičstvo UNESCO na Slovensku
Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku - zoznam vybraných objektov