Kostol sv. Ducha Žehra

Poloha na mape - Kostol sv. Ducha Žehra
Kraj / Region: Košický kraj
Okres: Spišská Nová Ves
Mesto / Obec: Žehra
Turistická lokalita: Spiš
Národná kultúrna pamiatka
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Kostol sv. Ducha Žehra
Kostol Ducha Svätého je neskororománska sakrálna stavba z druhej polovice 13. storočia nachádzajúca sa v obci Žehra v okrese Spišská Nová Ves v Košickom kraji. Najvzácnejšie pamiatky v kostole predstavujú nástenné maľby, tvoriace ucelený ikonografický cyklus. Je nimi pokryté celé presbytérium, víťazný oblúk i celá severná stena. Najstaršie maľby vznikli na konci 13. storočia, prípadne v 14. storočí. Umelecky najhodnotnejšia je výmaľba presbytéria.