Zámok Smolenice

Poloha na mape - Zámok Smolenice
Kraj / Region: Trnavský kraj
Okres: Trnava
Mesto / Obec: Smolenice
Turistická lokalita: Bratislava a okolie
Pohorie:Malé Karpaty
Zámok Smolenice - Slovensko
Smolenický zámok bol postavený v 14. storočí. Na začiatku 15. storočia bol kráľovským majetkom. Neskôr patril viacerým grófom a v 16. storočií zámok vlastnila rodina Országovcov, potom bol takmer dve storočia vo vlastníctve rodu Erdődyovcov. V 18. storočí sa hrad stal majetkom Pálffyofcov - grófa Jána Pálffyho z Pezinka.

Hrad bol prestavaný v 19. a 20. storočí na objednávku Józsefa Pálffyho. Prvé práce na opevnenií začali v roku 1887. Nový zámok navrhol architekt Jozef Hubert. Ako model použil zámok Kreuzenstein pri Viedni. Stavba bola riadená  architektom Pavlom Reiterom z Bavorska. Na výstavbe sa podieľali majstri z  Talianska, Nemecka, Rakúska a Maďarska, ale aj miestni remeselníci zo Smoleníc a okolitých dedín.

Počas prvej svetovej vojny bola rekonštrukcia prerušená, niektoré miestnosti boli dočasne úpravené pre archív rodiny Palffyovcov. V roku 1945 sa majiteľom zámku stal štát. Bol prevzatý Slovenskou Národnou Radou, ktorá rozhodla využívať ho ako svoje letné sídlo. Po roku 1950 bola realizovaná rekonštrukcia hradu. Rekonštrukcia bola ukončená, zámok bol zariadený a v roku 1953 sa stal majetkom Slovenskej akadémie vied.
 
Súčasné využitie

Smolenický zámok je majetkom Slovenskej akadémie vied (SAV) a pre verejnosť je sprístupnený iba sčasti (záhrady, nádvorie, vyhradené miestnosti). Na zámku sa organizujú tiež národné i medzinárodné vedecké konferencie.