Drevený kostol Bodružal

Poloha na mape - Drevený kostol Bodružal
Kraj / Region: Prešovský kraj
Okres: Svidník
Mesto / Obec: Bodružal
Turistická lokalita: Šariš
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Drevený kostol Bodružal
Grécko - Katolícky Chrám sv. Mikuláša v obci Bodružal je súčasťou jedinečného urbanistického celku na vyvýšenom mieste v centre obce. Okrem chrámu ho tvorí aj samostatná zvonica, priľahlý cintorín a drevená ohrada so šindľovou strieškou a vstupnou bránkou. 

Stavba bola postavená v roku 1658 a pozostáva z troch prepojených štvorcových častí pozdĺž osi východ-západ s 3 vežami (najväčšia so zvonmi), ktoré sú zakončené malými kupolami a železnými krížmi. Umelecky patrí do folk Barokového štýlu.

V kostole sa zachovali niektoré z nástenných obrazov z 18. storočia, ikonostas a ďalšie ikony z 18. storočia. Oltár bol rekonštruovaný v roku 1990 a celá budova následne v roku 2004. Chrám je zapísaný do svetového zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO od 8. júla 2008.