Prírodné dedičstvo UNESCO

Svetové dedičstvo UNESCO - cieľom programu je katalogizovať a zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva. Vybrané lokality môžu po splnení určitých podmienok získať prostriedky z Fondu svetového dedičstva. Program bol založený na základe Dohody o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva prijatej na konferencii UNESCO 16. novembra 1972 , ktorá sa uskutočnila v Paríži.
 
Prírodné dedičstvo UNESCO na Slovensku

1. Jaskyne Aggteleckého krasu a Slovenského krasu

Jaskynný systém Baradla - Domica
Dobšinská ľadová jaskyňa
Diviačia priepasť
Drienovská jaskyňa
Hrušovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa

Jaskynný systém Gombasecká jaskyňa - Silická ľadnica
Gombasecká jaskyňa
Silická ľadnica

Jaskynný systém jaskyňa Skalistý potok - Kunia priepasť
Jaskyňa Skalistého potoka
Kunia priepasť

Krásnohorská jaskyňa
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Obrovská priepasť
Snežná diera
Zvonivá diera

2. Karpatské bukové pralesy

v Národnom parku Poloniny v Bukovských vrchoch a v Chránenej krajinnej oblasti  Vihorlat vo Vihorlatských vrchoch

Havešová
Rožok
Stužica
Vihorlatský prales

 

1. Jaskyne Aggteleckého krasu a Slovenského krasu

Jaskynný systém Baradla - Domica Domica je najväčšia jaskyňa Slovenského krasu. Zaraďuje sa medzi jaskyne svetového významu. Nachádza sa v južnom svahu Silickej planiny v okrese Rožňava. Predstavuje časť jaskynného komplexu, ktorý vytvára s jaskyňou Baradla v Maďarsku jeden genetický systém. Domica je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras ... Čítaj viac

Prístupná pre verejnosť

Obec: Kečovo
Okres: Rožňava
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Košice a okolie (Abov)
Národný park: Slovenský kras (Slovensko) , Aggtelecký kras (v Maďarsku)

> Späť na zoznam

Dobšinská ľadová jaskyňaDobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Od roku 2000 je zaradená do svetového prírodného dedičstva. Vzhľadom na známe vysokohorské ľadové jaskyne Eisriesenwelt a Dachstein-Rieseneishöhle v rakúskych Alpách či rumunskú jaskyňu Scărişoara v pohorí Bihor, ktorej zaľadnená časť je vo výške 1100 až 1120 m n. m., monumentálne zaľadnenie Dobšinskej ľadovej jaskyne tisícročia pretrváva v nadmorskej výške iba 920 až 950 m ... Čítaj viac

Prístupná pre verejnosť

Okres: Rožňava
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Gemer
Národný park: Slovenský kras

Diviačia priepasťNachádza sa v juhovýchodnej časti Plešivskej planiny. Vytvorená je koróziou presakujúcich atmosférických vôd. Predstavuje sústavu puklinových priepasťovitých dómov s bohatou a rozmanitou sintrovou výplňou ... Čítaj viac

Neprístupná pre verejnosť

Obec: Plešivec
Okres: Rožňava
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Gemer
Národný park: Slovenský kras

> Späť na zoznam

Drienovská jaskyňaNachádza sa na južnom okraji Jasovskej planiny, severne od obce Drienovec v Slovenskom Krase. Slovenský kras je krajinný celok v pohorí Slovenské rudohorie ... Čítaj viac

Neprístupná pre verejnosť

Mesto / Obec: Drienovec
Okres: Košice-okolie
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Košice a okolie (Abov)
Pohorie: Slovenský kras
Národný park: Slovenský kras

> Späť na zoznam

Hrušovská jaskyňaSituovaná na východnom úpätí Silickej planiny pri obci Hrušov. Do podzemia prenikli cez inaktívnu chodbu vyvieračky Eveteš R. Boroš a T. Lazár v roku 1978. Výverová jaskyňa pozostáva z troch vývojových úrovní. Dosahuje dĺžku 780 m ... Čítaj viac

Neprístupná pre verejnosť

Obec: Hrušov
Okres: Rožňava
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Gemer
Pohorie: Slovenský kras
Národný park:
Slovenský kras

> Späť na zoznam

Jasovská jaskyňaJasovská jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Národného parku Slovenský kras. Známa je výskytom bohatej kalcitovej sintrovej výplne, pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom podzemných priestorov, širokým druhovým zastúpením netopierov, viacerými archeologickými nálezmi i zaujímavou históriou ... Čítaj viac

Prístupná pre verejnosť

Obec: Jasov
Okres: Košice-okolie
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Košice a okolie (Abov)
Národný park: Slovenský kras

> Späť na zoznam

Jaskynný systém Gombasecká jaskyňa - Silická ľadnica

Gombasecká jaskyňaNachádza sa na západnom úpätí Silickej planiny v kaňone Slanej medzi Rožňavou a Plešivcom. Vchod je v nadmorskej výške 250 m. Vytvorená je v strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch koróziou a eróziou Čierneho potoka a jeho prítokov v dvoch vývojových úrovniach. Dĺžka výverovej jaskyne je 1525 m ... Čítaj viac

Prístupná pre verejnosť

Obec: Slavec
Okres: Rožňava
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Gemer
Národný park: Slovenský kras

> Späť na zoznam

Silická ľadnicaNachádza sa na Silickej planine, 2 km západne od obce Silica. Ústie vstupnej korózno-rútivej priepasti je v nadmorskej výške 503 m. Dolné prevažne horizontálne časti vytvoril podzemný tok Čierneho potoka. Jaskyňa je dlhá 1100 m a hlboká 110 m. ... Čítaj viac

Neprístupná pre verejnosť

Obec: Silica
Okres: Rožňava
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Gemer
Národný park: Slovenský kras

> Späť na zoznam

Jaskynný systém jaskyňa Skalistý potok - Kunia priepasť

Jaskyňa Skalistého potoka

Nachádza sa na južnom úpätí Jasovskej planiny neďaleko obce Háj. Prvé podzemné priestory pozdĺž povodňového výveru podzemných vôd sa odkryli v roku 1968. Rozsiahle priestory pozdĺž podzemného toku so sústavou vodných sifónov a jazier, ako aj vzostupnú jaskynnú vetvu s prejami a vodopádmi postupne objavili speleopotápači vedení Z. Hochmuthom od roku 1986. Jaskyňa dosahuje dĺžku 3833 m a vertikálne prevýšenie 289 m. ... Čítaj viac

Neprístupná pre verejnosť

Obec: Háj
Okres: Košice okolie
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Košice a okolie (Abov)
Národný park: Slovenský kras

> Späť na zoznam

Kunia priepasť

Situovaná na južnom okraji Jasovskej planiny. Dosahuje dĺžku 813 m a hĺbku 203 m. Priepasť objavil G. Stibrányi st. v roku 1947, do hĺbky prenikli košickí jaskyniari v roku 1986. Systém priepastí ústi na horizontálnu chodbu s podzemným tokom. Jeho vody prenikajú cez neznáme priestory do Skalistého potoka ... Čítaj viac

Neprístupná pre verejnosť

Obec: Háj
Okres: Košice-okolie
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Košice a okolie (Abov)
Národný park: Slovenský kras

> Späť na zoznam

Krásnohorská jaskyňa

Výverová jaskyňa s podzemným vodným tokom na severnom úpätí Silickej planiny pri obci Krásnohorská Dlhá Lúka. Objavili ju rožňavskí jaskyniari vedení Š. Rodom v roku 1964, ktorí prenikli do podzemia cez vyvieračku Buzgó. Dosahuje dĺžku 1100 m. ... Čítaj viac

Neprístupná pre verejnosť

Okres: Rožňava
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Gemer
Národný park: Slovenský kras

> Späť na zoznam

Ochtinská aragonitová jaskyňaNachádza sa v Ochtinskom kryptokrase v Revúckej vrchovine, v masíve Hrádku medzi Jelšavou a Štítnikom. Unikátny prírodný jav podzemného krasu, ktorý púta pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne i svojráznou genézou jaskynných priestorov ... Čítaj viac

Prístupná pre verejnosť

Okres: Rožňava
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Gemer
Národný park: Slovenský kras

> Späť na zoznam

Obrovská priepasť

Nachádza sa na planine Dolný vrch nad obcou Jablonov nad Turnou. Korózno-rútivý šachtovitý podzemný priestor dosahuje hĺbku 100 m. ... Čítaj viac

Neprístupná pre verejnosť

Okres: Rožňava
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Košice a okolie (Abov)
Národný park: Slovenský kras

> Späť na zoznam

Snežná diera

Situovaná na planine Horný vrch v Národnej prírodnej rezervácii Havrania skala, západnej od hornej časti Zádielskej tiesňavy. Rozsadlinovo-korózna podzemná puklina má dĺžku asi 100 m a hĺbku 25 m. ... Čítaj viac

Neprístupná pre verejnosť

Obec: Bôrka
Okres: Rožňava
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Gemer
Národný park: Slovenský kras

> Späť na zoznam

Zvonivá diera (Zvonivá jama)

Korózno-rútivá priepasť v strednej časti Plešivskej planiny hlboká 101 m. Ústi do podzemného dómu s priľahlými horizontálnymi chodbami dlhými 220 m. Pagodovité stalagmity sú vysoké vyše 10 m, najvyšší až 26 m. ... Čítaj viac

Neprístupná pre verejnosť

Obec: Plešivec
Okres: Rožňava
Kraj: Košický kraj
Turistická lokalita: Gemer
Národný park: Slovenský kras

> Späť na zoznam

2. Karpatské bukové pralesy

v Národnom parku Poloniny v Bukovských vrchoch a v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat vo Vihorlatských vrchoch. Územie bolo vyhlásené za Svetové prírodné dedičstvo UNESCO v roku 2007 spolu s ďalšími pralesmi na území Ukrajiny. V roku 2011 sa zoznam území rozšíril o päť starých lesov nemecka a bol zapísaný pod názvom Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. V roku 2017 bol zoznam rozšírený o ďalšie lokality vo vybraných európskych krajinách pod názvom Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.


HavešováHavešová je národná prírodná rezervácia v Národnom parku Poloniny v Bukovských vrchoch. Prales Havešová sa nachádza v katastrálnom území obcí Stakčínska Roztoka a Kalná Roztoka v okrese Snina ... Čítaj viac

Obec:  Stakčínska Roztoka, Kalná Roztoka
Okres: Snina
Kraj: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Zemplín - Horný Zemplín
Pohorie: Bukovské vrchy

> Späť na zoznam

Rožok

Rožok je malá národná prírodná rezervácia, ktorá sa nachádza na východe Slovenska v Bukovských vrchoch. Obsahuje les pralesovitého charakteru a nachádzajú sa tu hlavne buky. Rezervácia patrí pod Národný park Poloniny ... Čítaj viac

Obec: Uličské Krivé
Okres: Snina
Kraj: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Zemplín - Horný Zemplín
Pohorie: Bukovské vrchy

> Späť na zoznam

Stužica

Stužica je národná prírodná rezervácia, pôvodný karpatský prales, ktorý sa rozprestiera v hlbokom údolí okolo Stužickej rieky na rozhraní Slovenska, Poľska a Ukrajiny v Bukovských vrchoch - v národnom parku Poloniny - neďaleko najvýchodnejšej slovenskej obce Nová Sedlica ... Čítaj viac

Obec: Nová Sedlica
Okres: Snina
Kraj: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Zemplín - Horný Zemplín
Pohorie: Bukovské vrchy

> Späť na zoznam

Vihorlatský pralesVihorlatský prales je územie vo Vihorlatských vrchoch, ktoré bolo vyhlásené za lokalitu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Dôvodom boli zachovalé bukové pralesy s vyše 240-ročnými exemplármi ... Čítaj viac

Kraj: Prešovský kraj, Košický kraj
Pohorie: Vihorlatské vrchy

> Späť na zoznam


Súvisejúce články:
Kultúrne dedičstvo UNESCO na Slovensku
Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku - zoznam vybraných objektov