Kultúrne dedičstvo UNESCO

Svetové dedičstvo UNESCO - cieľom programu je katalogizovať a zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva. Vybrané lokality môžu po splnení určitých podmienok získať prostriedky z Fondu svetového dedičstva. Program bol založený na základe Dohody o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva prijatej na konferencii UNESCO 16. novembra 1972 , ktorá sa uskutočnila v Paríži.
 
Kultúrne dedičstvo UNESCO na Slovensku
 

1. Banská Štiavnica

2. Bardejov

3. Spišský hrad a Levoča a kultúrne pamiatky okolia

Spišký hrad
Levoča
Spišská Kapitula
Spišské Podhradie
Kostol sv. Ducha v Žehre

4. Vlkolínec

5. Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka

Bodružal  - gréckokatolícky chrám svätého Mikuláša
Hervartov - rímskokatolícky kostol svätého Františka z Assisi
Hronsek - Evanjelický drevený artikulárny kostol
Hronsek - zvonica dreveného artikulárneho kostola
Tvrdošín - rímskokatolícky kostol Všetkých svätých
Kežmarok - evanjelický artikulárny kostol Najsvätejšej Trojice
Ladomirová - gréckokatolícky chrám svätého Michala archanjela
Leštiny -  Evanjelický drevený artikulárny kostol
Ruská Bystrá - Gréckokatolícky chrám Prenesenia ostatkov svätého Mikuláša

Súvisejúce články:

Prírodné dedičstvo UNESCO na Slovensku
Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku - zoznam vybraných objektov