Menu Kategórie

Pohoria na Slovensku - zoznam pohori na Slovensku

Nr.PohorieČlánokNadradená jednotka
Zaradenie
Podradené jednotky
1.Babia hora
(Podcelok)
Oravské Beskydy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Stredné Beskydy (Oblasť) -> Oravské Beskydy (Celok)
 
2.Bachureň
(Celok)
Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť)
 
3.Balocké vrchy
(Podcelok)
Veporské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Veporské vrchy (Celok)
 
4.Banské predhorie
(Časť)
Makovica (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Matransko-slanská oblasť (Oblasť) -> Slanské vrchy (Celok) -> Makovica (Podcelok)
 
5.Basky
(Časť)
Zliechovská hornatina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Strážovské vrchy (Celok) -> Zliechovská hornatina (Podcelok)
 
6.Belianske kopce
(Časť)
Hronská pahorkatina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Panónska panva (Podsústava) -> Západopanónska panva (Provincia) -> Malá dunajská kotlina (Subprovincia) -> Podunajská nížina (Oblasť) -> Podunajská pahorkatina (Celok) -> Hronská pahorkatina (Podcelok)
 
7.Belianske Tatry
(Časť)
Belianske Tatry
Východné Tatry (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Tatry (Celok) -> Východné Tatry (Podcelok)
  Belianske Tatry
8.Beskydské predhorie
(Celok)
Nízke Beskydy (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Východné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Východné Karpaty (Subprovincia) -> Nízke Beskydy (Oblasť)
Humenské podolie (Podcelok), Záhradnianska brázda (Podcelok), Hanušovská pahorkatina (Podcelok), Mernícka pahorkatina (Podcelok), Ublianska pahorkatina (Podcelok)
9.Beštiny
(Podcelok)
Biele Karpaty (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovensko-moravské Karpaty (Oblasť) -> Biele Karpaty (Celok)
 
10.Biele hory
(Časť)
Pezinské Karpaty (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malé Karpaty (Celok) -> Pezinské Karpaty (Podcelok)
 
11.Biele Karpaty
(Celok)
Slovensko-moravské Karpaty (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovensko-moravské Karpaty (Oblasť)
Beštiny (Podcelok), Kobylináč (Podcelok), Súčanská vrchovina (Podcelok), Žalostinská vrchovina (Podcelok), Javorinská hornatina (Podcelok), Kýčerská hornatina (Podcelok), Lopenícka hornatina (Podcelok), Bošácke bradlá (Podcelok), Vršatské bradlá (Podcelok)
12.Bielokarpatské podhorie
(Podcelok)
Považské podolie (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovensko-moravské Karpaty (Oblasť) -> Považské podolie (Celok)
 
13.Bogota
(Podcelok)
Slanské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Matransko-slanská oblasť (Oblasť) -> Slanské vrchy (Celok)
 
14.Bralná Fatra
(Podcelok)
Veľká Fatra (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Veľká Fatra (Celok)
 
15.Branisko
(Celok)
Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Sľubica (Podcelok), Smrekovica (Podcelok)
16.Bratislavské predhorie
(Časť)
Devínske Karpaty (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malé Karpaty (Celok) -> Devínske Karpaty (Podcelok)
 
17.Brezovské Karpaty
(Podcelok)
Malé Karpaty (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malé Karpaty (Celok)
Dobrovodská kotlina (Časť)
18.Brhlovské podhorie
(Časť)
Ipeľská pahorkatina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Panónska panva (Podsústava) -> Západopanónska panva (Provincia) -> Malá dunajská kotlina (Subprovincia) -> Podunajská nížina (Oblasť) -> Podunajská pahorkatina (Celok) -> Ipeľská pahorkatina (Podcelok)
 
19.Bučeň
(Časť)
Bučenská vrchovina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Matransko-slanská oblasť (Oblasť) -> Cerová vrchovina (Celok) -> Bučenská vrchovina (Podcelok)
 
20.Budín
(Podcelok)
Oravská Magura (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Stredné Beskydy (Oblasť) -> Oravská Magura (Celok)
 
21.Bujanovské vrchy
(Podcelok)
Čierna hora (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Čierna hora (Celok)
 
22.Bukovce
(Podcelok)
Bukovské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Východné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Východné Karpaty (Subprovincia) -> Poloniny (Oblasť) -> Bukovské vrchy (Celok)
Runinská kotlina (Časť), Ruská kotlina (Časť), Sedlická kotlina (Časť), Uličská kotlina (Časť)
23.Bukovské vrchy
(Celok)
Poloniny (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Východné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Východné Karpaty (Subprovincia) -> Poloniny (Oblasť)
Bukovce (Podcelok), Nastaz (Podcelok)
24.Burda
(Celok)
Matransko-slanská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Matransko-slanská oblasť (Oblasť)
Vyšehradská brána (Podcelok)
25.Busov
(Celok)
Nízke Beskydy (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Východné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Východné Karpaty (Subprovincia) -> Nízke Beskydy (Oblasť)
 
26.Bystrianske podhorie
(Podcelok)
Horehronské podolie (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Horehronské podolie (Celok)
 
27.Čachtické Karpaty
(Podcelok)
Malé Karpaty (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malé Karpaty (Celok)
Nedze (Časť), Plešivec (Časť)
28.Čergov
(Celok)
Východné Beskydy (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Východné Beskydy (Oblasť)
 
29.Cerová vrchovina
(Celok)
Matransko-slanská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Matransko-slanská oblasť (Oblasť)
Fiľakovská brázda (Podcelok), Bučenská vrchovina (Podcelok), Hajnáčska vrchovina (Podcelok), Mučínska vrchovina (Podcelok), Petrovská vrchovina (Podcelok)
30.Červené vrchy
(Časť)
Západné Tatry (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Tatry (Celok) -> Západné Tatry (Podcelok)
 
31.Chlmecké pahorky
(Časť)
Medzibodrocké pláňavy (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Panónska panva (Podsústava) -> Východopanónska panva (Provincia) -> Veľká dunajská kotlina (Subprovincia) -> Východoslovenská nížina (Oblasť) -> Východoslovenská rovina (Celok) -> Medzibodrocké pláňavy (Podcelok)
 
32.Choč
(Podcelok)
Chočské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Chočské vrchy (Celok)
 
33.Chočské podhorie
(Časť)
Liptovská kotlina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Podtatranská kotlina (Celok) -> Liptovská kotlina (Podcelok)
 
34.Chočské vrchy
(Celok)
Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Choč (Podcelok), Prosečné (Podcelok), Sielnické vrchy (Podcelok)
35.Čierna hora
(Celok)
Slovenské rudohorie (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť)
Bujanovské vrchy (Podcelok), Hornádske predhorie (Podcelok), Pokryvy (Podcelok), Roháčka (Podcelok), Sopotnické vrchy (Podcelok)
36.Čierťaž
(Podcelok)
Veporské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Veporské vrchy (Celok)
 
37.Ciglianske predhorie
(Časť)
Prievidzská kotlina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Hornonitrianska kotlina (Celok) -> Prievidzská kotlina (Podcelok)
 
38.Cinobanské predhorie
(Podcelok)
Revúcka vrchovina (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Revúcka vrchovina (Celok)
Lovinobanská brázda (Časť), Málinská brázda (Časť)
39.Demänovské vrchy
(Časť)
Ďumbierske Tatry (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Nízke Tatry (Celok) -> Ďumbierske Tatry (Podcelok)
 
40.Detvianske predhorie
(Podcelok)
Poľana (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť) -> Poľana (Celok)
 
41.Devínska Kobyla
(Časť)
Devínske Karpaty (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malé Karpaty (Celok) -> Devínske Karpaty (Podcelok)
 
42.Devínske Karpaty
(Podcelok)
Malé Karpaty (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malé Karpaty (Celok)
Bratislavské predhorie (Časť), Devínska Kobyla (Časť), Devínska brána (Časť), Lamačská brána (Časť)
43.Dobšinské predhorie
(Podcelok)
Revúcka vrchovina (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Revúcka vrchovina (Celok)
 
44.Drieňov
(Časť)
Nitrické vrchy (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Strážovské vrchy (Celok) -> Nitrické vrchy (Podcelok)
 
45.Drieňovské podhorie
(Časť)
Nitrianska pahorkatina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Panónska panva (Podsústava) -> Západopanónska panva (Provincia) -> Malá dunajská kotlina (Subprovincia) -> Podunajská nížina (Oblasť) -> Podunajská pahorkatina (Celok) -> Nitrianska pahorkatina (Podcelok)
 
46.Dúbrava
(Podcelok)
Kozie chrbty (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Kozie chrbty (Celok)
 
47.Ďumbier
(Časť)
Ďumbierske Tatry (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Nízke Tatry (Celok) -> Ďumbierske Tatry (Podcelok)
 
48.Ďumbierske Tatry
(Podcelok)
Ďumbierske Tatry
Nízke Tatry (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Nízke Tatry (Celok)
Demänovské vrchy (Časť), Ďumbier (Časť), Prašivá (Časť), Salatíny (Časť), Lúžňanská kotlina (Časť) Ďumbierske Tatry
49.Fabova hoľa
(Podcelok)
Veporské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Veporské vrchy (Celok)
 
50.Galmus
(Časť)
Hnilecké vrchy (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Volovské vrchy (Celok) -> Hnilecké vrchy (Podcelok)
 
51.Galovianske háje
(Časť)
Liptovská kotlina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Podtatranská kotlina (Celok) -> Liptovská kotlina (Podcelok)
 
52.Havranie vrchy
(Podcelok)
Volovské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Volovské vrchy (Celok)
 
53.Hladké vrchy
(Časť)
Kobylináč (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovensko-moravské Karpaty (Oblasť) -> Biele Karpaty (Celok) -> Kobylináč (Podcelok)
 
54.Hnilecké vrchy
(Podcelok)
Volovské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Volovské vrchy (Celok)
Galmus (Časť), Hnilecké podolie (Časť)
55.Holázne
(Časť)
Trenčianska vrchovina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Strážovské vrchy (Celok) -> Trenčianska vrchovina (Podcelok)
 
56.Holička
(Podcelok)
Volovské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Volovské vrchy (Celok)
 
57.Hôľna Fatra
(Podcelok)
Veľká Fatra (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Veľká Fatra (Celok)
 
58.Homoľské Karpaty
(Časť)
Pezinské Karpaty (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malé Karpaty (Celok) -> Pezinské Karpaty (Podcelok)
 
59.Horeňovo
(Podcelok)
Žiar (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Žiar (Celok)
 
60.Hornádske predhorie
(Podcelok)
Čierna hora (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Čierna hora (Celok)
 
61.Hornianske predhorie
(Časť)
Veľký Tribeč (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Tribeč (Celok) -> Veľký Tribeč (Podcelok)
 
62.Hrádok
(Podcelok)
Revúcka vrchovina (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Revúcka vrchovina (Celok)
Štítnicke podolie (Časť)
63.Hromovec
(Podcelok)
Spišsko-šarišské medzihorie (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť) -> Spišsko-šarišské medzihorie (Celok)
 
64.Humenské vrchy
(Podcelok)
Vihorlatské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Východné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Východné Karpaty (Subprovincia) -> Vihorlatsko-gutinská oblasť (Oblasť) -> Vihorlatské vrchy (Celok)
Krivoštianka (Časť), Sokol (Časť)
65.Inovecké predhorie
(Podcelok)
Považský Inovec (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Považský Inovec (Celok)
Selecká kotlina (Časť)
66.Jablunkovské medzihorie
(Celok)
Západné Beskydy (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Západné Beskydy (Oblasť)
 
67.Javorie
(Celok)
Slovenské stredohorie (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť)
Podlysecká brázda (Podcelok), Lomnianska vrchovina (Podcelok), Javorianska hornatina (Podcelok)
68.Javorinka
(Časť)
Zliechovská hornatina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Strážovské vrchy (Celok) -> Zliechovská hornatina (Podcelok)
 
69.Javorníky
(Celok)
Slovensko-moravské Karpaty (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovensko-moravské Karpaty (Oblasť)
Nízke Javorníky (Podcelok), Vysoké Javorníky (Podcelok)
70.Javorský Beskyd
(Podcelok)
Kysucké Beskydy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Stredné Beskydy (Oblasť) -> Kysucké Beskydy (Celok)
 
71.Jelenec
(Podcelok)
Tribeč (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Tribeč (Celok)
Kostolianska kotlina (Časť)
72.Jelšavský kras
(Podcelok)
Slovenský kras (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Slovenský kras (Celok)
 
73.Kľak
(Časť)
Lúčanská Fatra (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malá Fatra (Celok) -> Lúčanská Fatra (Podcelok)
 
74.Klenovské vrchy
(Podcelok)
Stolické vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Stolické vrchy (Celok)
Kokavská brázda (Časť)
75.Kňaží stôl
(Časť)
Zliechovská hornatina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Strážovské vrchy (Celok) -> Zliechovská hornatina (Podcelok)
 
76.Knola
(Podcelok)
Volovské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Volovské vrchy (Celok)
 
77.Kobylináč
(Podcelok)
Biele Karpaty (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovensko-moravské Karpaty (Oblasť) -> Biele Karpaty (Celok)
Hladké vrchy (Časť), Zubácka brázda (Časť)
78.Kojšovská hoľa
(Podcelok)
Volovské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Volovské vrchy (Celok)
Hámorská brázda (Časť)
79.Kopec
(Podcelok)
Skorušinské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť) -> Skorušinské vrchy (Celok)
 
80.Kozie chrbty
(Celok)
Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Dúbrava (Podcelok), Važecký chrbát (Podcelok)
81.Krahulčie vrchy
(Podcelok)
Považský Inovec (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Považský Inovec (Celok)
 
82.Kráľova hoľa
(Časť)
Kráľovohoľské Tatry (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Nízke Tatry (Celok) -> Kráľovohoľské Tatry (Podcelok)
 
83.Kráľovohoľské Tatry
(Podcelok)
Kráľovohoľské Tatry
Nízke Tatry (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Nízke Tatry (Celok)
Kráľova hoľa (Časť), Predná hoľa (Časť), Priehyba (Časť), Teplická kotlina (Časť) Kráľovohoľské Tatry
84.Kremnické vrchy
(Celok)
Slovenské stredohorie (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť)
Malachovské predhorie (Podcelok), Turovské predhorie (Podcelok), Jastrabská vrchovina (Podcelok), Kunešovská hornatina (Podcelok), Flochovský chrbát (Podcelok)
85.Krivánska Fatra
(Podcelok)
Malá Fatra (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malá Fatra (Celok)
Krivánske Veterné hole (Časť), Osnica (Časť), Rozsutce (Časť), Štefanovská kotlina (Časť)
86.Krivánske Veterné hole
(Časť)
Krivánska Fatra (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malá Fatra (Celok) -> Krivánska Fatra (Podcelok)
 
87.Krivoštianka
(Časť)
Humenské vrchy (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Východné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Východné Karpaty (Subprovincia) -> Vihorlatsko-gutinská oblasť (Oblasť) -> Vihorlatské vrchy (Celok) -> Humenské vrchy (Podcelok)
 
88.Kubínska hoľa
(Podcelok)
Oravská Magura (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Stredné Beskydy (Oblasť) -> Oravská Magura (Celok)
 
89.Kýčery
(Časť)
Lúčanská Fatra (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malá Fatra (Celok) -> Lúčanská Fatra (Podcelok)
 
90.Kyslinky
(Časť)
Vysoká Poľana (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť) -> Poľana (Celok) -> Vysoká Poľana (Podcelok)
 
91.Kysucká vrchovina
(Celok)
Stredné Beskydy (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Stredné Beskydy (Oblasť)
Vojenné (Podcelok), Bystrická brázda (Podcelok), Krásňanská kotlina (Podcelok), Kysucké bradlá (Podcelok)
92.Kysucké Beskydy
(Celok)
Stredné Beskydy (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Stredné Beskydy (Oblasť)
Javorský Beskyd (Podcelok), Rača (Podcelok)
93.Laborecká vrchovina
(Celok)
Nízke Beskydy (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Východné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Východné Karpaty (Subprovincia) -> Nízke Beskydy (Oblasť)
Medzilaborecká brázda (Časť), Mikovská brázda (Časť), Papínska brázda (Časť), Repejovská brázda (Časť)
94.Levočské úboče
(Časť)
Levočské planiny (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť) -> Levočské vrchy (Celok) -> Levočské planiny (Podcelok)
 
95.Levočské vrchy
(Celok)
Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť)
Levočské planiny (Podcelok), Levočská vrchovina (Podcelok), Levočská vysočina (Podcelok)
96.Liptovské kopy
(Časť)
Západné Tatry (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Tatry (Celok) -> Západné Tatry (Podcelok)
 
97.Liptovské Tatry
(Časť)
Liptovské Tatry
Západné Tatry (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Tatry (Celok) -> Západné Tatry (Podcelok)
  Liptovské Tatry
98.Ľubické predhorie
(Časť)
Levočská vrchovina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť) -> Levočské vrchy (Celok) -> Levočská vrchovina (Podcelok)
 
99.Ľubovnianska vrchovina
(Celok)
Východné Beskydy (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Východné Beskydy (Oblasť)
 
100.Lúčanská Fatra
(Podcelok)
Malá Fatra (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malá Fatra (Celok)
Kľak (Časť), Kýčery (Časť), Lúčanské Veterné hole (Časť), Martinské predhorie (Časť), Vrícka kotlina (Časť)
101.Lúčanské Veterné hole
(Časť)
Lúčanská Fatra (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malá Fatra (Celok) -> Lúčanská Fatra (Podcelok)
 
102.Lysec
(Podcelok)
Veľká Fatra (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Veľká Fatra (Celok)
 
103.Makovica
(Podcelok)
Slanské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Matransko-slanská oblasť (Oblasť) -> Slanské vrchy (Celok)
Banské predhorie (Časť), Banská kotlina (Časť)
104.Malá Fatra
(Celok)
Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Krivánska Fatra (Podcelok), Lúčanská Fatra (Podcelok)
105.Malá Magura
(Podcelok)
Strážovské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Strážovské vrchy (Celok)
 
106.Malachovské predhorie
(Podcelok)
Kremnické vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť) -> Kremnické vrchy (Celok)
 
107.Malé Karpaty
(Celok)
Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Brezovské Karpaty (Podcelok), Čachtické Karpaty (Podcelok), Devínske Karpaty (Podcelok), Pezinské Karpaty (Podcelok)
108.Málinské vrchy
(Podcelok)
Stolické vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Stolické vrchy (Celok)
Ipeľská brázda (Časť), Kokavská brázda (Časť)
109.Maníny
(Časť)
Manínska vrchovina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Súľovské vrchy (Celok) -> Manínska vrchovina (Podcelok)
 
110.Martinské predhorie
(Časť)
Lúčanská Fatra (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malá Fatra (Celok) -> Lúčanská Fatra (Podcelok)
 
111.Matiašovské háje
(Časť)
Liptovská kotlina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Podtatranská kotlina (Celok) -> Liptovská kotlina (Podcelok)
 
112.Medvedie chrbty
(Podcelok)
Hornádska kotlina (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Hornádska kotlina (Celok)
Levočská kotlina (Časť)
113.Milič
(Podcelok)
Slanské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Matransko-slanská oblasť (Oblasť) -> Slanské vrchy (Celok)
Salašská brázda (Časť)
114.Modrokamenské úboče
(Podcelok)
Krupinská planina (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť) -> Krupinská planina (Celok)
 
115.Moravsko-sliezske Beskydy
(Celok)
Západné Beskydy (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Západné Beskydy (Oblasť)
Zadné hory (Podcelok)
116.Mošník
(Podcelok)
Slanské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Matransko-slanská oblasť (Oblasť) -> Slanské vrchy (Celok)
 
117.Muránska planina
(Podcelok)
Spišsko-gemerský kras (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Spišsko-gemerský kras (Celok)
 
118.Nastaz
(Podcelok)
Bukovské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Východné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Východné Karpaty (Subprovincia) -> Poloniny (Oblasť) -> Bukovské vrchy (Celok)
 
119.Nedze
(Časť)
Čachtické Karpaty (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malé Karpaty (Celok) -> Čachtické Karpaty (Podcelok)
 
120.Nitrianske vŕšky
(Časť)
Nitrianska pahorkatina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Panónska panva (Podsústava) -> Západopanónska panva (Provincia) -> Malá dunajská kotlina (Subprovincia) -> Podunajská nížina (Oblasť) -> Podunajská pahorkatina (Celok) -> Nitrianska pahorkatina (Podcelok)
 
121.Nitrické vrchy
(Podcelok)
Strážovské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Strážovské vrchy (Celok)
Drieňov (Časť), Rokoš (Časť), Rokošské predhorie (Časť), Suchý (Časť), Kšinianska kotlina (Časť), Vestenická brána (Časť)
122.Nízke Javorníky
(Podcelok)
Javorníky (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovensko-moravské Karpaty (Oblasť) -> Javorníky (Celok)
Javornícka brázda (Časť), Kysucká kotlina (Časť), Ochodnícka vrchovina (Časť), Púchovská vrchovina (Časť), Rovnianska vrchovina (Časť)
123.Nízke Tatry
(Celok)
Nízke Tatry
Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Ďumbierske Tatry (Podcelok), Kráľovohoľské Tatry (Podcelok) Nízke Tatry
124.Nízky Inovec
(Podcelok)
Považský Inovec (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Považský Inovec (Celok)
 
125.Nízky Vtáčnik
(Podcelok)
Vtáčnik (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť) -> Vtáčnik (Celok)
Vígľaš (Časť), Ostrogrúnska kotlina (Časť), Prochotská kotlina (Časť)
126.Olšavské predhorie
(Časť)
Šimonka (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Matransko-slanská oblasť (Oblasť) -> Slanské vrchy (Celok) -> Šimonka (Podcelok)
 
127.Ondavská vrchovina
(Celok)
Nízke Beskydy (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Východné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Východné Karpaty (Subprovincia) -> Nízke Beskydy (Oblasť)
Kurimská brázda (Časť), Mirošovská brázda (Časť), Raslavická brázda (Časť), Stropkovská brázda (Časť), Ohradzianska kotlina (Časť), Zborovská kotlina (Časť)
128.Oravická Magura
(Podcelok)
Skorušinské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť) -> Skorušinské vrchy (Celok)
 
129.Oravská Magura
(Celok)
Stredné Beskydy (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Stredné Beskydy (Oblasť)
Budín (Podcelok), Kubínska hoľa (Podcelok), Paráč (Podcelok)
130.Oravská vrchovina
(Celok)
Stredné Beskydy (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Stredné Beskydy (Oblasť)
Podchočská brázda (Časť), Veličnianska kotlina (Časť)
131.Oravské Beskydy
(Celok)
Stredné Beskydy (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Stredné Beskydy (Oblasť)
Babia hora (Podcelok), Ošust (Podcelok), Pilsko (Podcelok), Polhoranská vrchovina (Podcelok)
132.Osnica
(Časť)
Krivánska Fatra (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malá Fatra (Celok) -> Krivánska Fatra (Podcelok)
 
133.Osobitá
(Časť)
Západné Tatry (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Tatry (Celok) -> Západné Tatry (Podcelok)
 
134.Ostrôžky
(Celok)
Slovenské stredohorie (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť)
 
135.Ostrý
(Časť)
Trenčianska vrchovina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Strážovské vrchy (Celok) -> Trenčianska vrchovina (Podcelok)
 
136.Ošust
(Podcelok)
Oravské Beskydy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Stredné Beskydy (Oblasť) -> Oravské Beskydy (Celok)
 
137.Paráč
(Podcelok)
Oravská Magura (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Stredné Beskydy (Oblasť) -> Oravská Magura (Celok)
 
138.Petrovské podhorie
(Podcelok)
Východoslovenská pahorkatina (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Panónska panva (Podsústava) -> Východopanónska panva (Provincia) -> Veľká dunajská kotlina (Subprovincia) -> Východoslovenská nížina (Oblasť) -> Východoslovenská pahorkatina (Celok)
 
139.Pezinské Karpaty
(Podcelok)
Malé Karpaty (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malé Karpaty (Celok)
Biele hory (Časť), Homoľské Karpaty (Časť), Plavecké predhorie (Časť), Stupavské predhorie (Časť), Bukovská brázda (Časť), Lošonská kotlina (Časť), Smolenická vrchovina (Časť), Kuchynská hornatina (Časť)
140.Pieniny
(Celok)
Východné Beskydy (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Východné Beskydy (Oblasť)
 
141.Pilsko
(Podcelok)
Oravské Beskydy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Stredné Beskydy (Oblasť) -> Oravské Beskydy (Celok)
 
142.Pipitka
(Podcelok)
Volovské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Volovské vrchy (Celok)
 
143.Plavecké predhorie
(Časť)
Pezinské Karpaty (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malé Karpaty (Celok) -> Pezinské Karpaty (Podcelok)
 
144.Plešivec
(Časť)
Čachtické Karpaty (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malé Karpaty (Celok) -> Čachtické Karpaty (Podcelok)
 
145.Podbeskydská vrchovina
(Celok)
Stredné Beskydy (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Stredné Beskydy (Oblasť)
Lesnianska planina (Časť)
146.Pohronský Inovec
(Celok)
Slovenské stredohorie (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť)
Veľký Inovec (Podcelok), Vojšín (Podcelok), Lehotská planina (Podcelok)
147.Pokryvy
(Podcelok)
Čierna hora (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Čierna hora (Celok)
 
148.Poľana
(Celok)
Slovenské stredohorie (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť)
Detvianske predhorie (Podcelok), Vysoká Poľana (Podcelok)
149.Popriečny
(Podcelok)
Vihorlatské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Východné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Východné Karpaty (Subprovincia) -> Vihorlatsko-gutinská oblasť (Oblasť) -> Vihorlatské vrchy (Celok)
 
150.Považský Inovec
(Celok)
Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Inovecké predhorie (Podcelok), Krahulčie vrchy (Podcelok), Nízky Inovec (Podcelok), Vysoký Inovec (Podcelok)
151.Prašivá
(Časť)
Ďumbierske Tatry (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Nízke Tatry (Celok) -> Ďumbierske Tatry (Podcelok)
 
152.Predná hoľa
(Časť)
Kráľovohoľské Tatry (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Nízke Tatry (Celok) -> Kráľovohoľské Tatry (Podcelok)
 
153.Predné vrchy
(Podcelok)
Turzovská vrchovina (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Západné Beskydy (Oblasť) -> Turzovská vrchovina (Celok)
 
154.Priehyba
(Časť)
Kráľovohoľské Tatry (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Nízke Tatry (Celok) -> Kráľovohoľské Tatry (Podcelok)
 
155.Prosečné
(Podcelok)
Chočské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Chočské vrchy (Celok)
 
156.Rača
(Podcelok)
Kysucké Beskydy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Stredné Beskydy (Oblasť) -> Kysucké Beskydy (Celok)
 
157.Raj
(Podcelok)
Vtáčnik (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť) -> Vtáčnik (Celok)
 
158.Rázdiel
(Podcelok)
Tribeč (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Tribeč (Celok)
Kolačnianska brázda (Časť), Kolačnianska vrchovina (Časť), Skýcovská vrchovina (Časť), Veľkopoľská vrchovina (Časť)
159.Repisko
(Podcelok)
Spišská Magura (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť) -> Spišská Magura (Celok)
Osturnianska brázda (Časť)
160.Revúcka vrchovina
(Celok)
Slovenské rudohorie (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť)
Cinobanské predhorie (Podcelok), Dobšinské predhorie (Podcelok), Hrádok (Podcelok), Turecká (Podcelok), Železnícke predhorie (Podcelok)
161.Roháče
(Časť)
Roháče
Západné Tatry (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Tatry (Celok) -> Západné Tatry (Podcelok)
  Roháče
162.Roháčka
(Podcelok)
Čierna hora (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Čierna hora (Celok)
 
163.Rohy
(Podcelok)
Zvolenská kotlina (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť) -> Zvolenská kotlina (Celok)
 
164.Rokoš
(Časť)
Nitrické vrchy (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Strážovské vrchy (Celok) -> Nitrické vrchy (Podcelok)
 
165.Rokošské predhorie
(Časť)
Nitrické vrchy (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Strážovské vrchy (Celok) -> Nitrické vrchy (Podcelok)
 
166.Rovne
(Podcelok)
Žiar (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Žiar (Celok)
 
167.Rozsutce
(Časť)
Krivánska Fatra (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malá Fatra (Celok) -> Krivánska Fatra (Podcelok)
 
168.Ružbašské predhorie
(Časť)
Veterný vrch (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť) -> Spišská Magura (Celok) -> Veterný vrch (Podcelok)
 
169.Salatíny
(Časť)
Ďumbierske Tatry (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Nízke Tatry (Celok) -> Ďumbierske Tatry (Podcelok)
 
170.Šarišská vrchovina
(Celok)
Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť)
Chminianska brázda (Podcelok), Sedlická brázda (Podcelok), Širocká brázda (Podcelok)
171.Šarišský vrch
(Časť)
Šarišské podolie (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť) -> Spišsko-šarišské medzihorie (Celok) -> Šarišské podolie (Podcelok)
 
172.Sielnické vrchy
(Podcelok)
Chočské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Chočské vrchy (Celok)
 
173.Silické úboče
(Časť)
Silická planina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Slovenský kras (Celok) -> Silická planina (Podcelok)
 
174.Šimonka
(Podcelok)
Slanské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Matransko-slanská oblasť (Oblasť) -> Slanské vrchy (Celok)
Olšavské predhorie (Časť), Lúčinská kotlina (Časť), Zlatobanská kotlina (Časť)
175.Šiprúň
(Podcelok)
Veľká Fatra (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Veľká Fatra (Celok)
 
176.Šípska Fatra
(Podcelok)
Veľká Fatra (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Veľká Fatra (Celok)
 
177.Sitnianske predhorie
(Časť)
Sitnianska vrchovina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť) -> Štiavnické vrchy (Celok) -> Sitnianska vrchovina (Podcelok)
 
178.Sitno
(Časť)
Sitnianska vrchovina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť) -> Štiavnické vrchy (Celok) -> Sitnianska vrchovina (Podcelok)
 
179.Sivý vrch
(Časť)
Západné Tatry (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Tatry (Celok) -> Západné Tatry (Podcelok)
 
180.Skalický hájik
(Podcelok)
Chvojnická pahorkatina (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Panónska panva (Podsústava) -> Západopanónska panva (Provincia) -> Viedenská kotlina (Subprovincia) -> Záhorská nížina (Oblasť) -> Chvojnická pahorkatina (Celok)
 
181.Skalka
(Podcelok)
Štiavnické vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť) -> Štiavnické vrchy (Celok)
 
182.Skalky
(Podcelok)
Súľovské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Súľovské vrchy (Celok)
 
183.Sklabinské podhorie
(Podcelok)
Turčianska kotlina (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Turčianska kotlina (Celok)
 
184.Skorušina
(Podcelok)
Skorušinské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť) -> Skorušinské vrchy (Celok)
 
185.Skorušinské vrchy
(Celok)
Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť)
Kopec (Podcelok), Oravická Magura (Podcelok), Skorušina (Podcelok)
186.Slanské vrchy
(Celok)
Matransko-slanská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Matransko-slanská oblasť (Oblasť)
Bogota (Podcelok), Makovica (Podcelok), Milič (Podcelok), Mošník (Podcelok), Šimonka (Podcelok)
187.Slovenský kras
(Celok)
Slovenské rudohorie (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť)
Jelšavský kras (Podcelok), Turnianska kotlina (Podcelok), Dolný vrch (Podcelok), Horný vrch (Podcelok), Jasová planina (Podcelok), Koniarska planina (Podcelok), Plešivská planina (Podcelok), Silická planina (Podcelok), Zádielska planina (Podcelok)
188.Slovenský raj
(Podcelok)
Spišsko-gemerský kras (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Spišsko-gemerský kras (Celok)
 
189.Sľubica
(Podcelok)
Branisko (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Branisko (Celok)
 
190.Smrekovica
(Podcelok)
Branisko (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Branisko (Celok)
 
191.Sokol
(Podcelok)
Žiar (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Žiar (Celok)
 
192.Sokol
(Časť)
Humenské vrchy (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Východné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Východné Karpaty (Subprovincia) -> Vihorlatsko-gutinská oblasť (Oblasť) -> Vihorlatské vrchy (Celok) -> Humenské vrchy (Podcelok)
 
193.Sopotnické vrchy
(Podcelok)
Čierna hora (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Čierna hora (Celok)
 
194.Spišská Magura
(Celok)
Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť)
Repisko (Podcelok), Veterný vrch (Podcelok)
195.Spišsko-gemerský kras
(Celok)
Slovenské rudohorie (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť)
Muránska planina (Podcelok), Slovenský raj (Podcelok)
196.Spišsko-šarišské medzihorie
(Celok)
Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť)
Hromovec (Podcelok), Stráže (Podcelok), Šarišské podolie (Podcelok), Jakubianska brázda (Podcelok), Ľubovnianska kotlina (Podcelok), Ľubotínska pahorkatina (Podcelok)
197.Starohorské vrchy
(Celok)
Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
 
198.Štiavnické vrchy
(Celok)
Slovenské stredohorie (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť)
Skalka (Podcelok), Sitnianska vrchovina (Podcelok), Hodrušská hornatina (Podcelok)
199.Stolica
(Podcelok)
Stolické vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Stolické vrchy (Celok)
 
200.Stolické vrchy
(Celok)
Slovenské rudohorie (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť)
Klenovské vrchy (Podcelok), Málinské vrchy (Podcelok), Stolica (Podcelok), Tŕstie (Podcelok)
201.Stráže
(Podcelok)
Spišsko-šarišské medzihorie (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť) -> Spišsko-šarišské medzihorie (Celok)
 
202.Strážov
(Časť)
Zliechovská hornatina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Strážovské vrchy (Celok) -> Zliechovská hornatina (Podcelok)
 
203.Strážovské vrchy
(Celok)
Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Malá Magura (Podcelok), Nitrické vrchy (Podcelok), Trenčianska vrchovina (Podcelok), Zliechovská hornatina (Podcelok)
204.Stupavské predhorie
(Časť)
Pezinské Karpaty (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Malé Karpaty (Celok) -> Pezinské Karpaty (Podcelok)
 
205.Suchý
(Časť)
Nitrické vrchy (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Strážovské vrchy (Celok) -> Nitrické vrchy (Podcelok)
 
206.Súľovské skaly
(Podcelok)
Súľovské Skaly
Súľovské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Súľovské vrchy (Celok)
Súľovská kotlina (Časť) Súľovské Skaly
207.Súľovské vrchy
(Celok)
Súľovské vrchy
Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Skalky (Podcelok), Súľovské skaly (Podcelok), Manínska vrchovina (Podcelok) Súľovské vrchy
208.Šútovské podhorie
(Podcelok)
Turčianska kotlina (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Turčianska kotlina (Celok)
 
209.Tatranské podhorie
(Podcelok)
Podtatranská kotlina (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Podtatranská kotlina (Celok)
 
210.Tatry
(Celok)
Tatry (pohorie)
Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Východné Tatry (Podcelok), Západné Tatry (Podcelok) Tatry (pohorie)
211.Tatry - pohorie 
212.Tribeč
(Celok)
Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Jelenec (Podcelok), Rázdiel (Podcelok), Veľký Tribeč (Podcelok), Zobor (Podcelok), Rázdiel (Podcelok)
213.Tribečské podhorie
(Časť)
Nitrianska pahorkatina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Panónska panva (Podsústava) -> Západopanónska panva (Provincia) -> Malá dunajská kotlina (Subprovincia) -> Podunajská nížina (Oblasť) -> Podunajská pahorkatina (Celok) -> Nitrianska pahorkatina (Podcelok)
 
214.Tŕstie
(Podcelok)
Stolické vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Stolické vrchy (Celok)
Muránska brázda (Časť)
215.Turčianske nivy
(Podcelok)
Turčianska kotlina (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Turčianska kotlina (Celok)
 
216.Turecká
(Podcelok)
Revúcka vrchovina (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Revúcka vrchovina (Celok)
Slanské podolie (Časť)
217.Turovské predhorie
(Podcelok)
Kremnické vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť) -> Kremnické vrchy (Celok)
 
218.Turzovská vrchovina
(Celok)
Západné Beskydy (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Západné Beskydy (Oblasť)
Predné vrchy (Podcelok), Zadné vrchy (Podcelok), Hornokysucké podolie (Podcelok), Kornická brázda (Podcelok)
219.Veľká Fatra
(Celok)
Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Bralná Fatra (Podcelok), Hôľna Fatra (Podcelok), Lysec (Podcelok), Šiprúň (Podcelok), Šípska Fatra (Podcelok), Zvolen (Podcelok), Revúcke podolie (Podcelok)
220.Veľký Inovec
(Podcelok)
Pohronský Inovec (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť) -> Pohronský Inovec (Celok)
 
221.Veľký Tribeč
(Podcelok)
Tribeč (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Tribeč (Celok)
Hornianske predhorie (Časť), Vysoký Tribeč (Časť), Zlatnianske predhorie (Časť)
222.Veľký vrch
(Časť)
Trebišovská tabuľa (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Panónska panva (Podsústava) -> Východopanónska panva (Provincia) -> Veľká dunajská kotlina (Subprovincia) -> Východoslovenská nížina (Oblasť) -> Východoslovenská rovina (Celok) -> Trebišovská tabuľa (Podcelok)
 
223.Veporské vrchy
(Celok)
Slovenské rudohorie (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť)
Balocké vrchy (Podcelok), Čierťaž (Podcelok), Fabova hoľa (Podcelok), Sihlianska planina (Podcelok)
224.Vígľaš
(Časť)
Nízky Vtáčnik (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť) -> Vtáčnik (Celok) -> Nízky Vtáčnik (Podcelok)
 
225.Vihorlat
(Podcelok)
Vihorlatské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Východné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Východné Karpaty (Subprovincia) -> Vihorlatsko-gutinská oblasť (Oblasť) -> Vihorlatské vrchy (Celok)
Kyjovská planina (Časť), Jasenovská hornatina (Časť), Vihorlatská hornatina (Časť)
226.Vihorlatské vrchy
(Celok)
Vihorlatské vrchy
Vihorlatsko-gutinská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Východné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Východné Karpaty (Subprovincia) -> Vihorlatsko-gutinská oblasť (Oblasť)
Humenské vrchy (Podcelok), Popriečny (Podcelok), Vihorlat (Podcelok) Vihorlatské vrchy
227.Vojenné
(Podcelok)
Kysucká vrchovina (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Stredné Beskydy (Oblasť) -> Kysucká vrchovina (Celok)
 
228.Vojnianske podhorie
(Časť)
Popradská kotlina (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Podtatranská kotlina (Celok) -> Popradská kotlina (Podcelok)
 
229.Vojšín
(Podcelok)
Pohronský Inovec (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť) -> Pohronský Inovec (Celok)
 
230.Volovské vrchy
(Celok)
Slovenské rudohorie (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť)
Havranie vrchy (Podcelok), Hnilecké vrchy (Podcelok), Holička (Podcelok), Knola (Podcelok), Kojšovská hoľa (Podcelok), Pipitka (Podcelok), Zlatý stôl (Podcelok)
231.Vršatské predhorie
(Časť)
Vršatské bradlá (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovensko-moravské Karpaty (Oblasť) -> Biele Karpaty (Celok) -> Vršatské bradlá (Podcelok)
 
232.Vtáčnik
(Celok)
Slovenské stredohorie (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť)
Nízky Vtáčnik (Podcelok), Raj (Podcelok), Vysoký Vtáčnik (Podcelok), Župkovská brázda (Podcelok)
233.Východné Tatry
(Podcelok)
Východné Tatry
Tatry (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Tatry (Celok)
Belianske Tatry (Časť), Vysoké Tatry (Časť) Východné Tatry
234.Vyšehrad
(Podcelok)
Žiar (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Žiar (Celok)
 
235.Vysoká Poľana
(Podcelok)
Poľana (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť) -> Poľana (Celok)
Kyslinky (Časť)
236.Vysoké Javorníky
(Podcelok)
Javorníky (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovensko-moravské Karpaty (Oblasť) -> Javorníky (Celok)
Lysianska brázda (Časť), Lazianska vrchovina (Časť), Javornícka hornatina (Časť), Rakovská hornatina (Časť)
237.Vysoké Tatry
(Časť)
Vysoké Tatry
Východné Tatry (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Tatry (Celok) -> Východné Tatry (Podcelok)
  Vysoké Tatry
238.Vysoké Vršatce
(Časť)
Vršatské bradlá (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovensko-moravské Karpaty (Oblasť) -> Biele Karpaty (Celok) -> Vršatské bradlá (Podcelok)
 
239.Vysoký Inovec
(Podcelok)
Považský Inovec (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Považský Inovec (Celok)
 
240.Vysoký Tribeč
(Časť)
Veľký Tribeč (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Tribeč (Celok) -> Veľký Tribeč (Podcelok)
 
241.Vysoký Vtáčnik
(Podcelok)
Vtáčnik (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské stredohorie (Oblasť) -> Vtáčnik (Celok)
 
242.Zadné hory
(Podcelok)
Moravsko-sliezske Beskydy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Západné Beskydy (Oblasť) -> Moravsko-sliezske Beskydy (Celok)
 
243.Zadné vrchy
(Podcelok)
Turzovská vrchovina (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Západné Beskydy (Oblasť) -> Turzovská vrchovina (Celok)
 
244.Zámčisko
(Podcelok)
Chvojnická pahorkatina (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Panónska panva (Podsústava) -> Západopanónska panva (Provincia) -> Viedenská kotlina (Subprovincia) -> Záhorská nížina (Oblasť) -> Chvojnická pahorkatina (Celok)
 
245.Západné Tatry
(Podcelok)
Západné Tatry
Tatry (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Tatry (Celok)
Červené vrchy (Časť), Liptovské kopy (Časť), Liptovské Tatry (Časť), Osobitá (Časť), Roháče (Časť), Sivý vrch (Časť) Západné Tatry
246.Železnícke predhorie
(Podcelok)
Revúcka vrchovina (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Revúcka vrchovina (Celok)
Jelšavské podolie (Časť), Rimavské podolie (Časť), Železnícka brázda (Časť), Blžská tabuľa (Časť), Pokoradzská tabuľa (Časť)
247.Zemplínske vrchy
(Celok)
Matransko-slanská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Matransko-slanská oblasť (Oblasť)
Roňavská brána (Podcelok)
248.Žiar
(Celok)
Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
Horeňovo (Podcelok), Rovne (Podcelok), Sokol (Podcelok), Vyšehrad (Podcelok)
249.Zlatnianske predhorie
(Časť)
Veľký Tribeč (Podcelok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Tribeč (Celok) -> Veľký Tribeč (Podcelok)
 
250.Zlatý stôl
(Podcelok)
Volovské vrchy (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť) -> Volovské vrchy (Celok)
 
251.Zobor
(Podcelok)
Tribeč (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Tribeč (Celok)
 
252.Zvolen
(Podcelok)
Veľká Fatra (Celok)
Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Veľká Fatra (Celok)