PODMIENKY POUŽÍVANIA A OBCHODNÉ PODMIENKY


PODMIENKY
 
Prístupom k tomuto webu ste dali súhlas s podmienkami používania týchto stránok, platnými zákonmi a predpismi a súhlasíte s tým, že zodpovedáte za dodržiavanie platných miestnych zákonov. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke môžu byť chránené príslušnými autorskými právami a právom ochranných známok.

OBSAH

Našou snahou je poskytovať dôveryhodný obsah, korektné a pravdivé informácie, budeme sa snažiť, pokiaľ to bude možné, po dohode s inzerentmi revidovať nesprávne uvedené údaje. Revízie a zodpovednosť upravujú nižšie uvedené podmienky.
 
INZERCIA
 
Inzerent, užívateľ webových stránok je povinný zaradiť inzerát do kategórií a typu inzercie správne podľa obsahu a povahe jeho inzerátu (podľa prezentovaných objektov alebo služieb). V prípade nesprávne zaradeného obsahu môže byť prevádzkovateľom neschválený a inzerát bude  zaradený po vzájomnej dohode. V prípade platenej inzercie sa ceny riadia aktuálnymi cenami v čase objednania inzercie.
Registrovaní užívatelia majú právo zverejniť/inzerovať len svoje vlastné výrobky,objekty alebo služby, nie produkty, objekty alebo služby iných strán.
Zverejnením iných ako Vašich výrobkov, služieb, produktov, objektov prípadne iného obsahu potvrdzujete, že máte oprávnenie od autora , poskytovateľa, majiteľa ... (podľa povahy inzercie) k ich zverejneniu.
Nie sme zodpovední za obsah (reklamy, články, fototografie  atď.) publikovaný užívateľmi na našich webových stránkach. Nie sme zodpovední za inzerované služby alebo produkty a za prípadné škody vyplývajúce z ich používania. Vyhradzujeme si právo odstrániť nevhodný, urážajúci a dobrým mravom odporujúci obsah vytvorený používateľom.
 
ZODPOVEDNOSŤ
 
Nie sme zodpovední za obsah, ktorý zverejnIa užívateľa, inzerenti na týchto webových stránkach. Vyhradzujeme si právo odstrániť urážlivý, nezákonný a iný nevhodný obsah z tejto stránky. Materiály na našich webových stránkach sú poskytované "as is". Neposkytujeme žiadne záruky ani neberieme zodpovednosť za obsah zverejnený na týchto stránkach ani obsah vo vzťahu k autorským právam. Vyhradzujeme si právo odstrániť nedôveryhodný, zákony porušujúci obsah a obsah porušujúci autorské zákony. Nezaručujeme ani nerobíme žiadne vyhlásenia týkajúce sa správnosti obsahu a používaných materiálov. Nezodpovedáme za obsah odkazov na iné stránky umiestenených na týchto stránkach. Nezodpovedáme za prípadné škody vyplývajúce z informácií a materiálov uverejnených na týchto stránkach.

REVÍZIE

V prípade, ak materiály a informácie uvedené na našich webových stránkach obsahujú technické, typografické či fotografické chyby, neručíme za ich obsah. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny v informáciách a materiáloch tak aby boli čo najpresnejšie a najaktuálnejšie, v prípade informácií zverejnených registrovanými užívateľmi  alebo inzerentmi len po vzájomnej dohode s nimi. Avšak nezaväzujeme sa k aktualizácii týchto údajov.
 
ODKAZY
 
Tento web môže obsahovať odkazy na externé webové stránky iných, tretích strán. Nie sme zodpovední za obsah alebo súkromie osobných údajov týchto iných lokalít. Odporúčame našim používateľom keď opustia našu stránku prečítať si informácie o ochrane osobných údajov každého webu a podmienky používania. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje výhradne na informácie zhromaždené týmto webom. Nie sme zodpovední za obsah stránok, ktoré sú prepojené s týmto webom odkazmi, používanie takýchto odkazovaných webových stránok je na vlastné riziko.

INZERCIA TRETÍCH STRÁN
 
Máme právo umiestniť reklamy a reklamy našich partnerov na internetových stránkach. Nie sme zodpovední za obsah (bannery, články, fototografie  atď.) publikovaný inzerentmi na našich webových stránkach. Nie sme zodpovední za inzerované služby alebo produkty, alebo za prípadné škody vyplývajúce z ich používania. Vyhradzujeme si právo odstrániť nevhodný, urážajúci a dobrým mravom odporujúci obsah.

ÚPRAVA PODMIENOK POUŽÍVANIA
 
Vyhradzujeme si právo revidovať tieto podmienky používania pre naše webové stránky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tohto webu súhlasíte s aktuálnymi podmienkami používania.

ROZHODNÉ PRÁVO

Rozhodné právo  týkajúce sa našej webovej stránky sa riadi zákonmi Slovenskej republiky.

Dátum vydania:  23.05.2017