Hrad Krásna Hôrka

Poloha na mape - Hrad Krásna Hôrka
Kraj / Region: Košický kraj
Okres: Rožňava
Mesto / Obec: Krásnohorské Podhradie
Turistická lokalita: Gemer
Národná kultúrna pamiatka
Hrad Krásna Hôrka - Slovensko

Hrad je zatvorený z dôvodu obnovy

Hrad Krásna Hôrka sa nachádza pri obci Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava v Košickom kraji. Je dominatou regiónu Gemer na východe Slovenska.

Skrátene z histórie

Hrad vznikol ako strážny hrad na obchodnej ceste zo Sedmohradska do Poľska. Bol postavený  v 13. storočí a začala ho stavať rodina Bebekovcov na mieste pôvodného hradiska. Bebekovci panovali v Krásnej Hôrke od polovice 13. storočia až do roku 1566  s výnimkou krátkeho obdobia, počas ktorého hrad ovládal rod Mariássyovcov. Po vymretí rodu Bebekovcov prešiel hrad do vlastníctva kráľovského dvora a spravovali ho kráľom menovaní hradní kapitáni.

Od roku 1578 bol hradným kapitánom Peter Andrássy. Jeho vnuk Matej Andrássy získal hrad do vlastníctva v roku 1642 od od uhorského kráľa a rakúskeho cisára Ferdinanda III.  Andrássyovci pokračovali v budovaní hradu a vytvorili z Krásnej Hôrky honosné šľachtické sídlo. Hrad bol začiatkom 18. storočia (po roku 1710) upravený Jurajom Andrássym a súčasne bol upravený kaštieľ Betliar, ktorý vlastnil jeho brat Štefan Andrássy. Koncom 18. storočia postavili hradnú kaplnku a vedľa nej rodinnú hrobku Andrássyovcov.  

V roku 1817 vyhorela gotická časť hradu a na hrade boli vykonané najnutnejšie opravy. Hrad zostal opustený, ale bola zachovalá časť hradu, bola spravovaná a udržiavaná vrátane stredovekých zbierok. V roku 1857 gróf Juraj Andrássy zriadil v niekoľkých miestnostiach múzeum rodiny Andrássyovcov, ktoré bolo po roku 1867 sprístupnené verejnosti. Po roku 1904 bola rozšírená hradná časť múzea.

Súčasnosť

Od roku 1945 je hrad majetkom štátu. Hrad Krásna Hôrka je súčasťou SNM - Múzea Betliar, ktorého sídlo sa nachádza v administratívnej budove v areáli kaštieľa Betliar (obec Betliar).

Požiar v roku 2012 a rekonštrukcia

V roku 2012 hrad vyhorel (strecha, expozícia v hornom gotickom paláci a zvonica). Bolo zachránených 90% exponátov. V súčasnosti na hrade prebieha jeho obnova a rekonštrukcia. Po rekonštrukcii by mal hrad vyzerať ako v období vlastníctva rodu Andrássyovcov.