Šarišské múzeum - Expozícia Ikony

Poloha na mape - Šarišské múzeum - Expozícia Ikony
Kraj / Region: Prešovský kraj
Okres: Bardejov
Mesto / Obec: Bardejov, Mestská / Miestna časť:Bardejov
Turistická lokalita: Šariš
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Šarišské múzeum Bardejov - Expozícia Ikony - Slovensko
Je jedinou samostatnou špecializovanou expozíciou ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku. Sú tu vystavené ikony - maľby na dreve od 16. do polovice 19. storočia, na ktorých návštevník môže sledovať vývin ikonopisnej tvorby karpatských ikon. K ďalším exponátom patria ikony na plátne s tematikou Posledného súdu, vyšívané cirkevné rúcha a cirkevný mobiliár. Expozícia Ikony bola v roku 2005 reinštalovaná a obohatená o reštaurované ikony z depozitu a borovský ikonostas.

Ikony Šarišského múzea boli prezentované na mnohých zahraničných výstavách. Medzi najvýznamnejšie patrí Svetová výstava EXPO'70 v Osake (Japonsko) v roku 1970, výstava Ikony v Bruseli (Belgicko) v roku 1973 a výstavy v Maďarsku, Nemecku a Poľsku. Pri príležitosti Svetovej výstavy EXPO'70 v Osake boli vydané poštové známky s motívmi ikon zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove.

Najcennejšie exponáty

Pás ikon na dreve DEESIS zo 16. storočia
Súbor ikon na dreve zo 16. storočia:
HODEGÉTRIA, SV. MICHAL ARCHANJEL
SV. MIKULÁŠ, SV. PARASKIEVA
Kompletný rokokový ikonostas z dreveného kostolíka zo Zboja z roku 1766