Západné Tatry


Poloha


Západné Tatry je pohorie na severnom Slovensku. Na Slovenskom území sa nachádzajú na severe stredného Slovenska v Žilinskom kraji (v okrese Liptovský Mikuláš). 


Rozloha


Rozloha pohoria je Západné Tatry 380 km², z toho 286 km² sa nachádza na Slovensku a 94 km²  v Poľsku. 


Najvyšší vrch


Najvyšší vrch  pohoria Západné Tatry je Bystrá (2 248,4 m. n. m.). Viac informácií nájdete v sekcii Vrchy a štíty.


Členenie pohoria  Západné Tatry


Z geomorfologického hľadiska je pohorie Západné Tatry ako podcelok súčasťou celku Tatry. Podcelok Západné Tatry sa delí na časti: Červené vrchy, Liptovské kopy, Liptovské Tatry, Osobitá, Roháče, Sivý vrch. Viac informácií nájdete v sekcii Členenie.