V prípade ak plánujete návštevu turistických atrakcií na Slovensku, doporučujeme sledovať informácie prevádzkovateľov a štátnych inštitúcií o aktuálnej situácii a prosíme dodržiavajte ich odporúčania a nariadenia. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sú verejné podujatia zrušené a turistické atrakcie môžu byť zatvorené. Zakázané je organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom Slovenskej republiky. Na celom území Slovenskej republiky musia byť zatvorené bary, zábavné podniky, lyžiarske strediská, wellness centrá, kúpele, aquaparky, fitness centrá, detské kútiky i sociálne a kultúrne zariadenia.

Nedbalka - Galéria slovenského moderného umenia

Zatvorené do odvolania
Kraj / Region: Bratislavský kraj
Okres: Bratislava I
Mesto / Obec: Bratislava, Mestská / Miestna časť:Staré Mesto (Old Town)
Turistická lokalita:Bratislava a okolie
Pohorie: Malé Karpaty
Leží pri rieke: Dunaj
Zem. šírka:48° 8' 38.88672" / 48.1441352
Zem. dľžka:17° 6' 40.339079999777" / 17.111205299999938
Zaradené v kategóriách: Galérie na Slovensku
Galéria Nedbalka Galéria Nedbalka sa nachádza na ulici, ktorá patrí medzi najstaršie v Bratislave. Krivolaká ulica, postavená na starých mestských hradbách z 13. až 15. storočia, spája Laurinskú ulicu s Uršulínskou. Ešte aj začiatkom 20. storočia bola architektonicky i historicky jednou z najzaujímavejších ulíc v historickom jadre Starého mesta.

Poslaním Galérie Nedbalka je poskytnúť všetkým záujemcom o výtvarné umenie možnosť zoznámiť sa s dielami najvýznamnejších umelcov tvoriacich na Slovensku od konca 19. storočia až po súčasnosť. Myšlienka založiť neziskovú organizáciu, ktorá by sa venovala týmto aktivitám, vznikla len pred niekoľkými rokmi a pomerne rýchlo sa začala transformovať do reálneho projektu. Prispel k tomu tím ľudí, ktorí sa jej s nadšením chopili a za krátky čas nielenže vybudovali kvalitnú zbierku výtvarného umenia, ale vytvorili aj podmienky na jej profesionálne umiestnenie v budove, ktorá dnes, po celkovej rekonštrukcii, patrí k najkrajším stavbám tohto typu na Slovensku.

V čase svojho oficiálneho založenia obsahuje zbierka Galérie Nedbalka vyše päťsto umeleckých diel, pričom galéria naďalej pokračuje vo svojej akvizičnej činnosti. Aktivity neziskovej organizácie majú slúžiť potrebám laickej i odbornej verejnosti.  Vďaka odbornej činnosti na vysokej úrovni má galéria v úmysle osloviť aj zahraničných návštevníkov, študentov umeleckých škôl, zberateľov a milovníkov umenia, ktorým sa chystá ponúkať rôzne zaujímavé podujatia a kvalitné výstavy z tvorby významných domácich autorov.

Galéria Nedbalka je nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 2012. Jej zakladatelia si stanovili cieľ predstavovať verejnosti prostredníctvom svojich aktivít diela slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Snahou Galérie Nedbalka je postupne zbierať, systematicky spracovávať a prezentovať výtvarné diela 20. storočia s presahom do konca 19. a začiatku 21. storočia, ktoré vznikli na Slovensku. Ťažisko zbierky spočíva v maľbe, ale sú v nej zastúpené aj socha a grafika. Galéria diela prezentuje prostredníctvom stálej expozície, krátkodobých výstav, odborných publikácií a výstavných katalógov. Primárne sa venuje výstavnej činnosti z tvorby slovenských autorov.

Vo výstavných priestoroch je na štyroch poschodiach vytvorená stála expozícia venovaná zrodu a vývinu výtvarnej moderny Slovenska, ktorá podáva obraz o dejinách maliarstva a sochárstva na Slovensku v 20. storočí. Prostredníctvom približne 160 významných obrazov a sôch si môžu návštevníci urobiť pomerne ucelenú predstavu o slovenskej výtvarnej scéne tohto  obdobia. Diela sú chronologicky a významovo rozčlenené do celkov, ktoré naznačujú základné tendencie výtvarného umenia v rozmedzí viac ako jedného storočia. Vďaka zaradeniu diel do príslušných kontextov vo vývoji umenia expozícia predstavuje aj vzájomné prepojenia a súvislosti, pričom diela si uchovávajú vlastné kvality a vynikajú ako jedinečné umelecké diela. Na základe týchto skutočností expozícia ponúka skvelý prierez dejinami slovenského maliarstva a sochárstva.

V zbierke Galérie Nedbalka je v súčasnosti zastúpených viac ako tisíc umeleckých diel slovenského výtvarného umenia od konca devätnásteho storočia až po súčasnosť. Je orientovaná prevažne na maľbu, v menšej miere je v nej zastúpená grafika a socha. Ťažisková kolekcia, ktorú prezentuje vo svojich výstavných priestoroch, je venovaná zrodu a vývinu výtvarnej moderny Slovenska a podáva obraz o dejinách maliarstva a sochárstva na Slovensku v 20. storočí. Cieľ a zameranie zbierky boli naznačené už v úvode — vďaka možnosti dlhodobej prezentácie vzniklo niekoľko výnimočných autorských a tematických kolekcií.

Objekty, služby, atrakcie v okolí (do 50 km - priama vzdialenosť)

* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku

Viac v kategórii - Galérie na Slovensku