Vzhľadom na lockdown na Slovensku môžu byť múzeá, galérie, hrady a zámky a iné turistické atrakcie a inšitúcie do 7.2.2021 zatvorené

Nedbalka - Galéria slovenského moderného umenia

Kraj / Region: Bratislavský kraj
Okres: Bratislava I
Mesto / Obec: Bratislava, Mestská / Miestna časť:Staré Mesto (Old Town)
Turistická lokalita: Bratislava a okolie
Pohorie: Malé Karpaty
Leží pri rieke: Dunaj
Zem. šírka: 48° 8' 38.88672" / 48.1441352
Zem. dľžka: 17° 6' 40.339079999777" / 17.111205299999938
Zaradené v kategóriách: Galérie na Slovensku
Galéria Nedbalka Galéria Nedbalka sa nachádza na ulici, ktorá patrí medzi najstaršie v Bratislave. Krivolaká ulica, postavená na starých mestských hradbách z 13. až 15. storočia, spája Laurinskú ulicu s Uršulínskou. Ešte aj začiatkom 20. storočia bola architektonicky i historicky jednou z najzaujímavejších ulíc v historickom jadre Starého mesta.

Poslaním Galérie Nedbalka je poskytnúť všetkým záujemcom o výtvarné umenie možnosť zoznámiť sa s dielami najvýznamnejších umelcov tvoriacich na Slovensku od konca 19. storočia až po súčasnosť. Myšlienka založiť neziskovú organizáciu, ktorá by sa venovala týmto aktivitám, vznikla len pred niekoľkými rokmi a pomerne rýchlo sa začala transformovať do reálneho projektu. Prispel k tomu tím ľudí, ktorí sa jej s nadšením chopili a za krátky čas nielenže vybudovali kvalitnú zbierku výtvarného umenia, ale vytvorili aj podmienky na jej profesionálne umiestnenie v budove, ktorá dnes, po celkovej rekonštrukcii, patrí k najkrajším stavbám tohto typu na Slovensku.

V čase svojho oficiálneho založenia obsahuje zbierka Galérie Nedbalka vyše päťsto umeleckých diel, pričom galéria naďalej pokračuje vo svojej akvizičnej činnosti. Aktivity neziskovej organizácie majú slúžiť potrebám laickej i odbornej verejnosti.  Vďaka odbornej činnosti na vysokej úrovni má galéria v úmysle osloviť aj zahraničných návštevníkov, študentov umeleckých škôl, zberateľov a milovníkov umenia, ktorým sa chystá ponúkať rôzne zaujímavé podujatia a kvalitné výstavy z tvorby významných domácich autorov.

Galéria Nedbalka je nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 2012. Jej zakladatelia si stanovili cieľ predstavovať verejnosti prostredníctvom svojich aktivít diela slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Snahou Galérie Nedbalka je postupne zbierať, systematicky spracovávať a prezentovať výtvarné diela 20. storočia s presahom do konca 19. a začiatku 21. storočia, ktoré vznikli na Slovensku. Ťažisko zbierky spočíva v maľbe, ale sú v nej zastúpené aj socha a grafika. Galéria diela prezentuje prostredníctvom stálej expozície, krátkodobých výstav, odborných publikácií a výstavných katalógov. Primárne sa venuje výstavnej činnosti z tvorby slovenských autorov.

Vo výstavných priestoroch je na štyroch poschodiach vytvorená stála expozícia venovaná zrodu a vývinu výtvarnej moderny Slovenska, ktorá podáva obraz o dejinách maliarstva a sochárstva na Slovensku v 20. storočí. Prostredníctvom približne 160 významných obrazov a sôch si môžu návštevníci urobiť pomerne ucelenú predstavu o slovenskej výtvarnej scéne tohto  obdobia. Diela sú chronologicky a významovo rozčlenené do celkov, ktoré naznačujú základné tendencie výtvarného umenia v rozmedzí viac ako jedného storočia. Vďaka zaradeniu diel do príslušných kontextov vo vývoji umenia expozícia predstavuje aj vzájomné prepojenia a súvislosti, pričom diela si uchovávajú vlastné kvality a vynikajú ako jedinečné umelecké diela. Na základe týchto skutočností expozícia ponúka skvelý prierez dejinami slovenského maliarstva a sochárstva.

V zbierke Galérie Nedbalka je v súčasnosti zastúpených viac ako tisíc umeleckých diel slovenského výtvarného umenia od konca devätnásteho storočia až po súčasnosť. Je orientovaná prevažne na maľbu, v menšej miere je v nej zastúpená grafika a socha. Ťažisková kolekcia, ktorú prezentuje vo svojich výstavných priestoroch, je venovaná zrodu a vývinu výtvarnej moderny Slovenska a podáva obraz o dejinách maliarstva a sochárstva na Slovensku v 20. storočí. Cieľ a zameranie zbierky boli naznačené už v úvode — vďaka možnosti dlhodobej prezentácie vzniklo niekoľko výnimočných autorských a tematických kolekcií.

Objekty, služby, atrakcie v okolí (do 50 km - priama vzdialenosť)

* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií

Viac v kategórii - Galérie na Slovensku