Múzem SNP - Múzem Slovenského národného povstania

Poloha na mape - Múzem SNP - Múzem Slovenského národného povstania
Kraj / Region: Banskobystrický kraj
Okres: Banská Bystrica
Mesto / Obec: Banská Bystrica
Turistická lokalita: Horehronie (Horné Pohronie)
Múzem SNP - Banská Bystrica - Slovensko
Slovenské národné povstanie (SNP) sa začalo 29. augusta 1944 počas 2. svetovej vojny ako odpor proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej republiky. Bolo to ozbrojené povstanie domáceho odboja, ktorého centrom bola Banská Bystrica.

Vplyv Slovenského národného povstania na povojnový vývoj na Slovensku a potreba dokladovať a predovšetkým zachovať dokumentáciu o aktívnej účasti Slovákov v boji proti fašizmu a o utrpení, obetiach a stratách, ktoré spôsobil ľudstvu nacizmus v rokoch druhej svetovej vojny, viedli v roku 1955 k vzniku Múzea Slovenského národného povstania (ďalej len „Múzeum SNP“). Pamätník SNP v Banskej Bystrici je tiež  významným spomienkovým miestom, kde sa každoročne konajú koncom augusta aj oficiálne oslavy.

Súčasná expozícia v priestoroch Pamätníka SNP v Banskej Bystrici bola verejnosti sprístupnená 27. augusta 2004, pri príležitosti 60. výročia SNP. Expozícia s názvom „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945“ prezentuje rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1948. Je tematicky, obsahovo aj materiálovo najrozsiahlejšou expozíciou Múzea SNP.  Vďaka interaktívnej forme prezentácie obsahu s využitím výpočtovej techniky sa radí medzi najmodernejšie expozície v Európe.

Zdroj: www.muzeumsnp.sk