Východné Tatry


Poloha


Pohorie Východné Tatry ako geomorfologický podcelok celku Tatry sa nachádza na severe Slovenska. Nachádza v Prešovskom kraji (v okresoch Poprad, Kežmarok). Pohorie má alpský charakter. Najvyšší vrch je Gerlachovský štít (2 655 m.n.m.), ktorý je zároveň najvyšším vrchom na Slovensku.


Rozloha


Pohorie Východné Tatry má rozlohu 405 km² (40 500 ha).


Najvyšší vrch


Najvyšší vrch je Gerlachovský štít (2 655 m.n.m.), ktorý je zároveň najvyšším vrchom na Slovensku. Viac informácií nájdete v sekcii Vrchy a štíty.


Členenie pohoria Východné Tatry


Pohorie Tatry a Nízke Tatry ako celky patria podľa geomorfologického členenia pod Fatransko-tatranskú oblasť. Pohorie Východné Tatry  je súčasťou celku Tatry. Viac informácií nájdete v sekcii tohto článku Členenie.