Vysoké Tatry

Členenie

Členenie

Geomorfologické členenie

Z geomorfologického hľadiska je Časť Vysoké Tatry súčasťou podcelku Východné Tatry : Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Tatry (Celok) -> Východné Tatry (Podcelok). Časť Vysoké Tatry sa nedelí na podčasti.