Starý zámok

Poloha na mape - Starý zámok
Kraj / Region: Banskobystrický kraj
Okres: Banská Štiavnica
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Turistická lokalita: Hont
Pohorie:Štiavnické vrchy
Národná kultúrna pamiatka
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Starý zámok - Banská Štiavnica - Slovensko
Starý zámok je považovaný za kamennú kroniku mesta. Jeho múry otvárajú bránu do najstarších tajomstiev Štiavnice. Kedysi bol kostolom, ale v období tureckej hrozby bol prebudovaný na pevnosť. Sídli tu expozícia o najstarších dejinách regiónu Baníci prichádzajú, expozície streleckých terčov, kováčstva, slávna fajkárska dielňa, či výstavy Baroková plastika a Kalvária v azyle. V sakristii sú vystavené kópie obrazov z oltára tajomného Majstra M.S. Veža ponúka efektný výhľad a ukážky historických hodinových strojov. Ako sa dýchalo v stredovekom žalári okúsite vo veži Himmelreich.

Za kamennými múrmi Starého zámku sa po stáročia rozjímalo i rozhodovalo o osudoch mesta. Je to magické miesto. Jeho korene siahajú až do 13. storočia, keď bol na výbežku Paradajzu postavený kostol Panny Márie (trojloďová bazilika so štvorcovým presbytériom) s cintorínom. V 15. storočí bol kostol a cintorín obohnaný múrom a v 40. rokoch 16. storočia z neho vybudovali protitureckú pevnosť. Tu našli Štiavničania ochranu, keď nepriateľ búšil na mestské brány. Neskôr bola klenba nad hlavnou loďou zbúraná, čím vzniklo nádvorie. O gotickej prestavbe hovoria oporné piliere, točité schodisko a konzoly. Dominantou zámku je pôvodne gotická hradná veža s podjazdom. Dnes už má barokový vzhľad, ktorý dostala pri prestavbe na zvonovú vežu v roku 1777. Zaujímavosťou je kaplnka sv. Michala. Jej nadzemná časť sa nazývala karnárium a podzemná časť ossarium – kostnica. Do nej sa vkladali nezotleté kosti vybrané pri kopaní nových hrobov. Zvyšky fresiek pochádzajú zo 14. storočia.

Zdroj: www.banskastiavnica.travel