Belianske Tatry

Zaradené v kategóriách: Pohoria na Slovensku
Belianske Tatry Belianske Tatry sú horské pásmo Východných Tatier na severozápade východného Slovenska - v Prešovskom kraji, v okrese Poprad. Hlavný hrebeň s dĺžkou 14 km prebieha v smere severozápad–juhovýchod a v strednej časti naň kolmo nadväzuje hlavný hrebeň Vysokých Tatier.

Najvyšší vrch je Havran s výškou 2 151,5 m n. m., ktorý však nie je prístupný ako aj väčšina ostatného územia pre turistov kvôli ochrane prírody. Pohorie je prísne chránená rezervácia, je súčasťou TANAPu (Tatranského národného parku) a prístup je prísne obmedzený. Pre turistov sú prístupné iba sezónne otvorené doliny: Monkova dolina, Dolina Siedmych prameňov a dolina Zadné Meďodoly.
Geomorfológia
Z geomorfologického hľadiska je Časť Belianske Tatry súčasťou podcelku Východné Tatry : Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) -> Tatry (pohorie) (Celok) -> Východné Tatry (Podcelok). Časť Belianske Tatry sa nedelí na podčasti

Fatransko-tatranská oblasť
Lučensko-košická zníženina
Matransko-slanská oblasť
Nízke Beskydy
Podhôľno-magurská oblasť
Poloniny
Slovenské rudohorie
Slovenské stredohorie
Slovensko-moravské Karpaty
Stredné Beskydy
Vihorlatsko-gutinská oblasť
Východné Beskydy
Západné Beskydy
Podunajská nížina
Východoslovenská nížina
Záhorská nížina
Juhomoravská panva
>> Geomorfologické členenie Slovenska
>> Zoznam pohorí na Slovensku
>> Nížiny na Slovensku
>> Geografia Slovenska - základné informácie

Viac v kategórii - Pohoria na Slovensku