Prírodné dedičstvo UNESCO

Svetové dedičstvo UNESCO - cieľom programu je katalogizovať a zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva. Vybrané lokality môžu po splnení určitých podmienok získať prostriedky z Fondu svetového dedičstva. Program bol založený na základe Dohody o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva prijatej na konferencii UNESCO 16. novembra 1972 , ktorá sa uskutočnila v Paríži.
 
Prírodné dedičstvo UNESCO na Slovensku
 

1. Jaskyne Aggteleckého krasu a Slovenského krasu

 

Jaskynný systém Baradla - Domica

Dobšinská ľadová jaskyňa

Diviačia priepasť

Drienovská jaskyňa

Hrušovská jaskyňa

Jasovská jaskyňa

Jaskynný systém Gombasecká jaskyňa - Silická ľadnica

Gombasecká jaskyňa
Silická ľadnica

Jaskynný systém jaskyňa Skalistý potok - Kunia priepasť

Jaskyňa Skalistého potoka
Kunia priepasť

Krásnohorská jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Obrovská priepasť

Snežná diera

Zvonivá diera

 

2. Karpatské bukové pralesy

 

Karpatské bukové pralesy v Národnom parku Poloniny v Bukovských vrchoch a v Chránenej krajinnej oblasti  Vihorlat vo Vihorlatských vrchoch

Územie bolo vyhlásené za Svetové prírodné dedičstvo UNESCO v roku 2007 spolu s ďalšími pralesmi na územi Slovenska a Ukrajiny. V roku 2011 sa zoznam území rozšíril o päť starých lesov nemecka a bol zapísaný pod názvom Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. V roku 2017 bol zoznam rozšírený o ďalšie lokality vo vybraných európskych krajinách pod názvom Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.
Havešová
Rožok
Stužica
Vihorlatský prales
 
Súvisejúce články:
Kultúrne dedičstvo UNESCO na Slovensku
Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku - zoznam vybraných objektov