Múzeum Andyho Warhola

Kraj / Region: Prešovský kraj
Okres: Medzilaborce
Mesto / Obec: Medzilaborce
Zem. šírka: 49° 16' 6.72348" / 49.2685343
Zem. dľžka: 21° 54' 17.610120000025" / 21.904891700000007
Múzeum Andyho Warhola Múzeum moderného umenia Andyho Warhola  sa nachádza v meste Medzilaborce na Slovensku.

Andy Warhol sa narodil 6. augusta 1928 v Pittsburghu v rodine rusínskych prisťahovalcov pochádzajúcich z obce Miková neďaleko Medzilaboriec na území dnešného Slovenska. Mal dvoch starších bratov Paula (*1922, †2014) a Johna (*1925, †2010). Otec Andrej Varchola/Andrew Warhola (*1886, †1942) pracoval ako robotník a baník. Matka Júlia Varcholová/Julia Warhola (*1892, †1972) deti viedla k úcte ku viere, rodine a tradičným hodnotám. Žili veľmi skromne, pravidelne navštevovali gréckokatolícke bohoslužby.

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach bolo založené v roku 1991, ako prvé na svete venované osobnosti kráľa pop-artu. Dnes je múzeum nadregionálna špecifická inštitúcia múzejno-galerijného typu, zaoberajúca sa predovšetkým aktuálnymi tendenciami súčasného umenia a hlavne životom a dielom Andyho Warhola.

Koncepčne mapuje, prezentuje a odborne spracováva nielen život a tvorbu Andyho Warhola, ale aj súčasné tendencie vo výtvarnom umení a kultúre, vplyv etnika pôvodu umelca na jeho dielo, vplyv pop-artu na aktuálne umenie a témy s tým súvisiace.

Vďaka bratom Andyho Warhola Johnovi a Paulovi, Fredovi Hughesovi, zastupujúceho Nadáciu Andyho Warhola v New Yorku, a vďaka iniciatíve Michala Bycka, PhD. bolo v Medzilaborciach založené múzeum ako nadregionálna špecifická inštitúcia múzejno-galerijného typu, zaoberajúca sa predovšetkým aktuálnymi tendenciami súčasného umenia a hlavne životom a dielom Andyho Warhola.

Vzniku Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach predchádzali aktivity realizované Michalom Byckom, PhD. najprv v Malej galérii Klubu priateľov výtvarného umenia pri výtvarnom odbore Ľudovej školy umenia a neskôr Spoločnosti Andyho Warhola v Medzilaborciach. Počas existencie týchto inštitúcií sa podarilo v čase ešte bývalého politického režimu zozbierať pomerne veľa materiálov, rôznych autentických dokumentov, ktoré sú dnes súčasťou zbierkového fondu a archívu múzea.

S oficiálnou platnosťou bolo múzeum zriadené Ministerstvom kultúry v roku 1991, od 01. apríla 2002 je v zriaďovateľskej pôsobnosti Vyššieho územného celku Prešovského samosprávneho kra­ja.
Múzeum moderného umenia
1.9.1991

Objekty, služby, atrakcie v okolí (do 50 km - priama vzdialenosť)

* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku

Výber zo súvisejúcich kategórií