Múzeá

Strana 3 z 4
Mesto / Obec: Bardejov
Okres: Bardejov
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Šariš
Skanzen je najstarším zariadením svojho druhu na Slovensku. Bol sprístupnený v roku 1965. Na ploche 1,5 ha je v parkovej a záhradnej úprave - etnoparku rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo dvoch etník: slovenského a rusínskeho obyvateľstva, žijúceho v regióne horného Šariša a severného Zemplína. Pochádzajú z 19. a 20. storočia a typologicky patria k dreveným stavbám karpatského typu. Sú tu zastúpené 4 druhy stavieb: Obytné zrubové domy - ich najrozšírenejšie varianty:   dom chudobného roľníka z dediny Frička, postavený v r. 1887, ...
Mesto / Obec: Baláže
Okres: Banská Bystrica
Kraj / Region: Banskobystrický kraj
Turistická lokalita: Horehronie (Horné Pohronie)
Kalište je jedna z mnohých obcí a osád, ktoré boli vypálené počas 2. svetovej vojny. Život v Kališti, ako v jedinej obci, však dodnes nebol obnovený. Nachádza sa v chránenej oblasti Národného parku Nízke Tatry vo výške 924 m.n.m. Sú tam zrekonštruované 2 domčeky, malá zvonička a základy zhorených obytných domov.  Pripomínajú tragédiu, ktorá sa tu odohrala 18. marca 1945. V roku 2007 Múzeum SNP sprístupnilo v 2 domčekoch novú expozíciu pod názvom Partizánska republika. Spolu s expozíciou bol sprístupnený aj nový pamätník. Pamiatku padlých si každoročne pripomínajú pri výročiach SNP ...
Mesto / Obec: Bardejov
Okres: Bardejov
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Šariš
Národopisná expozícia, Lekárenská expozícia a expozícia Dejiny Bardejovských Kúpeľov Expozícia je umiestnená vo vile Rákoci, ktorá bola vybudovaná na začiatku 19. storočia. Národopisná expozícia prezentuje kroje, domácu výrobu a výrobky ľudových remeselníkov z Horného Šariša. Podáva názorný obraz o živote predošlých generácií. Ľudový odev je tu zdokumentovaný vo vývojových etapách. Remeslá sú inštalované v dvoch rovinách. Zachytávajú vývoj remesla a zároveň technológiu výroby. Najväčšia pozornosť je venovaná hrnčiarstvu (výroba hlinených nádob), klobučníctvu (výroba klobúkov), ...
Mesto / Obec: Očkov
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Kraj / Region: Trenčiansky kraj
Očkovská mohyla je unikátnou pamiatkou medzinárodného významu. Je miestom kde sa stretáva história rôznych časových období: Paleolit - staršia doba kamenná (2,6 mil. - 8000 rokov pred našim letopočtom) Očkovská mohyla je dôkazom prítomnosti ľudí od najstarších dôb ľudskej spoločnosti - paleolitu, na čo poukazujú nálezy kamenných nástrojov v okolí mohyly. Paleolit alebo staršia doba kamenná je najstaršie a najdlhšie obdobie ľudských dejín (približne 2,6 mil. - 8000 rokov pred našim letopočtom). Neskoršie v blízkosti mohyly prebývali príslušníci Bošáckej skupiny na začiatku tretieho ...
Mesto / Obec: Oravská Polhora
Okres: Námestovo
Kraj / Region: Žilinský kraj
Turistická lokalita: Orava
Pohorie: Oravské Beskydy
P.O. Hviezdoslav je jedna z vedúcich osobností slovenskej literatúry a slovenskej kultúry sklonku 19. storočia a začiatku 20. storočia a radí sa k najvýznamnejším zjavom celej slovenskej literatúry. Literárna expozícia inštalovaná v budove hájovne pod Babou horou, bola sprístupnená v októbri 1979 v rámci 25. Hviezdoslavovho Kubína. Je to prvé skutočne literárne múzeum na Slovensku, venované dielu básnika. Expozícia chce na jednej strane predstaviť prostredie, v ktorom básnik čerpal inšpirácie a na druhej strane približuje dielo od jeho vzniku, prvého vydania tlačou cez všetky doterajšie ...
Mesto / Obec: Nemecká
Okres: Brezno
Kraj / Region: Banskobystrický kraj
Turistická lokalita: Horehronie (Horné Pohronie)
Expozícia v Ráztockej doline je v správe Múzea SNP.  Nová expozícia Represálie nacistov a príslušníkov POHG na Slovensku v rokoch 1944-1945 bola sprístupnená v roku 2003. Expozícia je venovaná jednej z najtragickejších kapitol slovenských novodobých dejín – represáliám nemeckých nacistov a ich domácich kolaborantov z radov Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy (POHG) a príslušníkov nemeckej národnostnej skupiny. Vraždenie v Nemeckej, v bývalej vápenke, prebiehalo od 4. do 11. januára 1945 a po strele do tyla skončilo v plameňoch vápennej pece do 900 osôb. Zdroj: ...
Mesto / Obec: Tokajík
Okres: Stropkov
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Šariš
Pohorie: Ondavská vrchovina
Expozícia Múzea SNP s názvom Fašistické represálie na východnom Slovensku sa nachádza v obci Tokajík na severovýchode Slovenska. Oproti múzeu sa nachádza pamätník venovaný obetiam fašistických represálií v obci Tokajík, ktoré boli zavraždené pri vypálení obce 20. novembra 1944. Zdroj: www.muzeumsnp.sk  
Mesto / Obec: Bardejov
Okres: Bardejov
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Šariš
Príroda severovýchodného slovenska a jej ochrana Expozícia predstavuje návštevníkom charakteristických zástupcov flóry, ale najmä fauny severovýchodného Slovenska (orografické celky Čergov, Ondavská vrchovina, Pieniny, Busov, Ľubovnianska vrchovina). Expozícia je členená ekologicky, na biotopové celky. Živočíchy a rastliny sú vystavené v zjednodušene znázornenom prírodnom prostredí, podobne, ako žijú vo voľnej prírode. Vyše 1700 exponátov z našej prírody doplňa stála výstava svetovej exotickej fauny, ktorá je delená podľa jednotlivých zoogeografických oblastí (zastúpená je celá ...
Mesto / Obec: Bardejov
Okres: Bardejov
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Šariš
Šarišské múzeum v Bardejove zohráva významnú úlohu pri uchovávaní, ochrane a prezentácii historických pamiatok. Patrí k najstarším múzeám na Slovensku. Rozsahom svojich zbierok, výsledkami odbornej práce ďaleko presahuje rámec regiónu a zaraďuje sa medzi najvýznamnejšie inštitúcie svojho druhu na Slovensku. Múzeum bolo založené bolo 21. decembra 1903 ako Múzeum Šarišskej župy. Zber materiálu pre múzeum sa začal v roku 1903, z územia celej Šarišskej župy bolo v krátkom čase sústredených takmer 3000 kusov muzeálne cenných predmetov. Prvá historická expozícia zameraná na dejiny Šariša bola ...
Mesto / Obec: Humenné
Okres: Humenné
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Zemplín - Horný Zemplín
Výstavná plocha sa nachádza takmer v centre mesta Humenné na relatívne atraktívnom a členitom teréne, ktorý odráža charakter Horného Zemplína. Na ploche približne 4 ha môžete vidieť 15 objektov - kováčsku dielňu, mlyn a hospodárske a obytné domy. Dominantou skanzenu je drevený kostol - kostol sv. Archanjela Gabriela, ktorý sem bol premiestnený z obce Nová Sedlica. Skanzen je súčasťou expozície Vihorlatského múzea.
Strana 3 z 4