Žilinský kraj - Vodopády

Zoznam vodopádov - Žilinský kraj
(výška, geomorfologická jednotka, veľkoplošné chránené územie, nadmorská výška, okres)

Súvisejúce články: Zoznam vodopádov na Slovensku
Por. č. Názov Výška (m) Geom. jedn. (*) VCHU (**) N.v. (***)Okres
1. Brankovský vodopád 55 Nízke Tatry NAPANT 830Ružomberok
2. Šútovský vodopád 38 Krivánska Fatra NP Malá Fatra 830Martin
3. Kľacký vodopád 30 Lúčanská Fatra NP Malá Fatra 990Martin
4. Roháčsky vodopád 23 (x) Západné Tatry TANAP 1250Tvrdošín
5. Machnatô 15 (xx) Nízke Tatry NAPANT 950Liptovský Mikuláš
6. Hlbocký vodopád 14 Súľovské vrchy CHKO Strážovské vrchy 500Bytča
7. Lúčanský vodopád 12 Chočské podhorie TANAP 604Ružomberok
8. Vrátňanský vodopád 10,16 Veľká Fatra NP Malá Fatra 940Martin
9. Krátka 9,5 Veľká Fatra NP Veľká Fatra Ružomberok
10. Skalný vodopád 8 (xx) Nízke Tatry NAPANT 1025Ružomberok
11. Horný padviansky vodopád 6,1 Veľká Fatra NP Veľká Fatra 960Martin
12. Blatná 5,85 Veľká Fatra NP Veľká Fatra 837Ružomberok
13. Ôsmy hornodierový vodopád 5,5 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra 875Žilina
14. Vyšný borišovský vodopád 5,42 Veľká Fatra NP Veľká Fatra 1200Martin
15. Nižný borišovský vodopád 5,1 Veľká Fatra NP Veľká Fatra 1160Martin
16. Desiaty hornodierový vodopád 5 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra Žilina
17. Vodopád v Krivánskej Rizni 5 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra 780Žilina
18. Pálenický vodopád 4,31 Veľká Fatra NP Veľká Fatra 775Ružomberok
19. Veľký necpalský vodopád 4,31 Veľká Fatra NP Veľká Fatra 825Martin
20. Svätojánsky vodopád 4,2 Veľká Fatra NP Veľká Fatra 715Turčianske Teplice
21. Dolný vodopád 4,1 Veľká Fatra NP Veľká Fatra 940Martin
22. Štvrtý hornodierový vodopád 4 (xx) Krivánska Fatra NAPANT 850Žilina
23. Pätnásty hornodierový vodopád 4 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra Žilina
24. Revúcky mlyn 3,87 Veľká Fatra NP Veľká Fatra 835Martin
25. Štrnásty hornodierový vodopád 3,8 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra Žilina
26. Borišovský vodopád 3,61 Veľká Fatra NP Veľká Fatra 710Martin
27. Horný dolnodierový vodopád 3,5 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra 665Žilina
28. Zadky 3,45 Veľká Fatra NP Veľká Fatra 780Ružomberok
29. Klinský vodopád 3 Moravsko-sliezske Beskydy CHKO Kysuce 675Čadca
30. Prvý hornodierový vodopád 3 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra 770Žilina
31. Prvý vodopád Tesnej Rizne 3 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra Žilina
32. Tretí vodopád Tesnej Rizne 3 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra Žilina
33. Dolný vodopád 3 Veľká Fatra NP Veľká Fatra 677Ružomberok
34. Dolný padviansky vodopád 2,9 Veľká Fatra NP Veľká Fatra 950Martin
35. Suchý Beliansky vodopád 2,86 Veľká Fatra NP Veľká Fatra 890Martin
36. Siedmy hornodierový vodopád 2,7 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra 865Žilina
37. Malopolomský vodopád 2,5 Moravsko-sliezske Beskydy CHKO Kysuce 680Čadca
38. Jedenásty hornodierový vodopád 2,5 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra Žilina
39. Skorušová 2,4 Nízke Tatry NAPANT 1000Ružomberok
40. Šiesty hornodierový vodopád 2,3 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra 860Žilina
41. Vychylovský vodopád 2,2 Kysucká vrchovina CHKO Kysuce 605Čadca
42. Predmieranský vodopád 2,2 Moravsko-sliezske Beskydy CHKO Kysuce 660Čadca
43. Prvý novodierový vodopád 2 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra 660Žilina
44. Piaty hornodierový vodopád 2 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra 855Žilina
45. Deviaty hornodierový vodopád 2 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra 880Žilina
46. Šestnásty hornodierový vodopád 2 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra Žilina
47. Horný - Tichá 1,7 Kysucké Beskydy CHKO Kysuce 663Čadca
48. Dolný Vychylovský vodopád 1,7 Kysucká vrchovina CHKO Kysuce 590Čadca
49. Piaty vodopád Tesnej Rizne 1,7 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra Žilina
50. Druhý vodopád Tesnej Rizne 1,6 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra Žilina
51. Skaličný 1,5 Kysucká vrchovina CHKO Kysuce 605Čadca
52. Druhý novodierový vodopád 1,5 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra 665Žilina
53. Tretí novodierový vodopád 1,5 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra 680Žilina
54. Dvanásty hornodierový vodopád 1,5 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra Žilina
55. Štvrtý vodopád Tesnej Rizne 1,5 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra Žilina
56. Tichá 1,4 Kysucké Beskydy CHKO Kysuce 648Čadca
57. Grúnik 1,3 Moravsko-sliezske Beskydy CHKO Kysuce 720Čadca
58. Dolný skaličný vodopád 1,3 Kysucká vrchovina CHKO Kysuce 570Čadca
59. Druhý hornodierový vodopád 1,3 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra 800Žilina
60. Vodopád na Bystrej 1,2 Oravské Beskydy CHKO Horná Orava 985Dolný Kubín
61. Dolný dolnodierový vodopád 1 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra 650Žilina
62. Štvrtý novodierový vodopád 1 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra 680Žilina
63. Trinásty hornodierový vodopád 1 (xx) Krivánska Fatra NP Malá Fatra Žilina
64. Vodopád Juráňovho potoka 1 (xx) Západné Tatry TANAP 900Tvrdošín
65. Treti Hornodierový vodopád ? Krivánska Fatra NP Malá Fatra Žilina
66. Šarafiový vodopád ? Západné Tatry TANAP 1480Liptovský Mikuláš
(*) Geomorfologická jednotka
(**) Veľkoplošné chránené územie
(***) Nadmorská výška (m)
Výška: (x) - Približná výška (m), (xx) - Odhadovaná výška (m)
Informácie v zozname vodopádov sú zo zdroja www.sopsr.sk, ktoré sú aktualizované o ďalšie údaje.
Napíšte nám ak poznáte údaje ktoré v zozname chýbajú.

Súvisejúce články

Možno Vás zaujímajú