Kaštieľ Humenné - Vihorlatské múzeum - Stále expozície

Umelecko - historická expozícia

Expozícia sa nachádza v priestoroch renesančného kaštieľa a ponúka pohľad na bytovú kultúru šľachty od obdobia renesancie po 20. storočie. Súčasťou expozície sú miestnosti venované sakrálnemu umeniu, Galéria panovníkov v izbe uhorských kráľov, Ornamentálna izba - ktorá ponúka pohľad na originálnu iluzívnu výzdobu objavenú pri reštaurovaní, Orientálna alebo čínska izba, Jedáleň, Zlatý salón - ktorý pravdepodobne najkrajšou miestnosťou kaštieľa, Empírový salón a ďalšie zariadené  ktoré predstavujú bytovú kultúru šľachty. V expozícii môžete tiež vidieť historické zbrane, brnenia, ochranné štíty a kopie, tiež dobový nábytok a doplnky.

Prírodovedná expozícia

Prírodovedná expozícia Živočíšstvo Horného Zemplína má za cieľ v prvom rade povzbudiť prirodzený záujem našej mládeže o prírodu, aspoň trochu ju poučiť a nasmerovať k aktívnej ochrane prírodného a životného prostredia. Vystavené exponáty predstavujú zástupcov z rôznych spoločenstiev.

Expozícia ľudovej architektúry a bývania - skanzen

Výstavná plocha sa nachádza takmer v centre mesta Humenné na relatívne atraktívnom a členitom teréne, ktorý odráža charakter Horného Zemplína. Na ploche približne 4 ha môžete vidieť 15 objektov - kováčsku dielňu, mlyn a hospodárske a obytné domy. Dominantou skanzenu je drevený kostol - kostol sv. Archanjela Gabriela, ktorý sem bol premiestnený z obce Nová Sedlica.

Expozícia sakrálneho umenia s kaplnkou Panny Márie

Expozícia bola slávnostne otvorená dňa 19. novembra 2009. Kaplnka bola neodmysliteľnou súčasťou stavieb šľachtických sídiel od ranného stredoveku po 20. storočie. Dnešnú podobu i nové situovanie dostala kaplnka počas prestavby kaštieľa v roku 1874, ktorú iniciovali poslední majitelia Andrássyovci. Expozícia predstavuje umelecké diela prevažne z 18. a 19. storočia. Kaplnke dominuje obraz Posledná večera - olej na dreve, ktorý je z roku 1770 od neznámeho autora a pravdepodobne plnil funkciu oltárneho obrazu.

Galerijná sieň Oresta Dubaya

Orest Dubay (15. 8. 1919 - 2. 10. 2005) - grafik, ilustrátor a maliar, významná osobnosť zakladateľskej generácie slovenskej grafiky, dielo ktorého, zvlášť grafika je už dávno známe v našej vlasti i mimo nej. Zbierkový fond galerijného oddelenia tvorí vyše 1100 zbierkových predmetov. Jeho značnú časť predstavuje práve dar národného umelca Oresta Dubaya. Čoraz väčší záujem návštevníkov sa prejavuje o pravidelné výstavy výtvarného umenia, prostredníctvom ktorých galerijné oddelenie múzea prezentuje najmä tvorbu výtvarníkov, ktorí sa tu narodili, pôsobili, alebo žijú v našom regióne.

Súvisejúce / doporučené články

Možno Vás zaujímajú