Veľká Fatra

Zaradené v kategóriách: Pohoria na Slovensku
Veľká Fatra je pohorie v servernej časti Stredného Slovenska, v Žilinskom kraji ( v okresoch Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok ) a Banskobystrickom kraji ( v okrese Banská Bystrica) . Najvyšší vrch je Ostredok (1 596 m. n. m.).
Z geomorfologického hľadiska je celok Veľká Fatra súčasťou oblasti Fatransko-tatranská oblasť : Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť). Celok Veľká Fatra sa delí na podcelky: Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec, Šiprúň, Šípska Fatra, Zvolen, Revúcke podolie.

Fatransko-tatranská oblasť
Lučensko-košická zníženina
Matransko-slanská oblasť
Nízke Beskydy
Podhôľno-magurská oblasť
Poloniny
Slovenské rudohorie
Slovenské stredohorie
Slovensko-moravské Karpaty
Stredné Beskydy
Vihorlatsko-gutinská oblasť
Východné Beskydy
Západné Beskydy
Podunajská nížina
Východoslovenská nížina
Záhorská nížina
Juhomoravská panva
>> Veľká Fatra - vrchy a štíty
>> Geomorfologické členenie Slovenska
>> Zoznam pohorí na Slovensku
>> Nížiny na Slovensku
>> Geografia Slovenska - základné informácie