Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku

Nižšie je uvedný abecedný zoznam vybraných objektov, ktoré sa nachádzajú v lokalitách Svetového dedičstva na Slovensku. Ak sa chcete dozvedieť viac o lokalitách svetového dedičstva na Slovensku, môžete prejsť na článok Svetové dedičstvo UNESCO.
 
Strana 1 z 5
Mesto / Obec: Hodruša - Hámre
Okres: Žarnovica
Kraj / Region: Banskobystrický kraj
Turistická lokalita: Hont
Pohorie: Štiavnické vrchy
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Baňa Starovšechsvätých v Hodruši sa spomína už v roku 1378, je však pravdepodobné, že má viac ako sedemsto rokov. Tu sa začala ťažba v hodrušskej doline a zlaté a strieborné rudy sa v nej ťažili až do roku 1950. O jej unikátnych priestoroch hovorili voľakedajší profesori banskoštiavnickej banskej akadémie s veľkou úctou ako o učebnici baníctva. Na vybratých úsekoch v podzemí návštevníci na vlastnej koži vyskúšajú atmosféru prostredia, v akej starí baníci pracovali a spoznajú vývoj razenia banských diel. Obraz o ...

Okres: Banská Štiavnica
Kraj / Region: Banskobystrický kraj
Turistická lokalita: Hont
Pohorie: Štiavnické vrchy
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. Štiavnica, kedysi nazývaná aj Strieborné mesto, je ako učebnica dejepisu, architektúry a krajinárstva. Vie sa o nej, že priťahuje umelcov, romantikov, ľudí vnímavých k jej magickej atmosfére. Nikto nevie s určitosťou povedať,  v čom spočíva jej mágia. Možno je to tým, že leží v centre dávno vyhasnutej sopky, možno tým, že tesne pod povrchom je ako ementál prevŕtaná kilometrami banských chodieb, možno je to jej malebná architektúra. Archeologické nálezy na vrchu Glanzenberg dokazujú, že prvotné ...

Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Okres: Banská Štiavnica
Kraj / Region: Banskobystrický kraj
Turistická lokalita: Hont
Pohorie: Štiavnické vrchy
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Banské múzeum v prírode (banský skanzen) je povrchová aj hlbinná expozícia. Povrchová expozícia predstavuje banské budovy a zariadenia, presťahované sem z rôznych oblastí Slovenska, náučnú geologickú expozíciu, expozíciu lomového dobývania a banských strojov. Najväčším lákadlom je fáranie do štôlne Bartolomej. V baníckom plášti, s prilbou a s lampášom zažijete na vlastnej koži podmienky, v ktorých tu kedysi baníci ťažili.  Prehliadková trasa návštevníka zoznámi s banským dielom zo 17. – 19. storočia, starými banskými ...

Okres: Bardejov
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Šariš
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Bardejov je okresné mesto v Prešovskom kraji. Nachádza sa na severovýchode Slovenska v regióne Šariš. Na Slovensku je málo miest, ktoré sa môžu pochváliť takým bohatsvom nehnuteľných a hnuteľných pamiatok ako práve Bardejov. Je to spôsobené aj tým, že toto územie bolo kedysi dôležitým tranzitným územím. Už od najstarších čias sa tu stretávali a prepletali vplyvy zo západu, východu, zo severu i juhu a to v takej miere ako nikde inde na Slovensku. V priebehu stáročí sa tu sformovalo špecifické životné prostredie, ktoré ...

Mesto / Obec: Bardejov
Okres: Bardejov
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Šariš
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Bazilika sv. Egídia spolu s historickou radnicou sú dominanty mesta Bardejov v Prešovskom kraji. História baziliky siaha do 13. storočia. Kostol je unikátnym dielom neskoro-gotickej architektúry na východnom Slovensku. Okrem významnej architektonickej hodnoty je zaujímává tiež vzácnym interiérom. Nachádzajú sa tu vzácne pamiatky z obdobia stredoveku ktoré majú veľkú umeleckú aj historickú hodnotu. V interiéri dominuje súbor jedenástich gotických oltárov. Vzácnymi sú okrem iných súsošie Golgoty z konca 15. storočia a kamenné pastofórium a plastika sv. Egídia biskupa. V roku 2000 bola ...

Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Okres: Banská Štiavnica
Kraj / Region: Banskobystrický kraj
Turistická lokalita: Hont
Pohorie: Štiavnické vrchy
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Budova Berggerichtu so spletitou históriou dnes ukrýva vzácnu Mineralogickú expozíciu s vyše štyristo druhmi minerálov z celého sveta. Do vnútorného dvora ústí krátka (75 m), ľahko prístupná štôlňa Michal, vhodná pri krátkom pobyte aj pre rodiny s deťmi. Súčasťou expozície je aj interaktívne múzeum a Geobádateľňa. Na prízemí sa nachádza Informačné centrum. Na mieste dnešného objektu na severnej strane Námestia sv. Trojice stáli koncom 15. storočia dva kamenné meštianske domy. Patrili bohatým banským ťažiarom, v ich podbrání bol veľký priestor na obchodovanie a rozľahlý otvorený dvor, na ...

Mesto / Obec: Bodružal
Okres: Svidník
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Šariš
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Grécko - Katolícky Chrám sv. Mikuláša v obci Bodružal je súčasťou jedinečného urbanistického celku na vyvýšenom mieste v centre obce. Okrem chrámu ho tvorí aj samostatná zvonica, priľahlý cintorín a drevená ohrada so šindľovou strieškou a vstupnou bránkou.  Stavba bola postavená v roku 1658 a pozostáva z troch prepojených štvorcových častí pozdĺž osi východ-západ s 3 vežami (najväčšia so zvonmi), ktoré sú zakončené malými kupolami a železnými krížmi. Umelecky patrí do folk Barokového štýlu. V kostole sa zachovali ...

Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Okres: Banská Štiavnica
Kraj / Region: Banskobystrický kraj
Turistická lokalita: Hont
Pohorie: Štiavnické vrchy
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Glanzenberg, v preklade Ligotavá hora, nie je len názov vrchu nad mestom. Označuje aj tzv. dedičnú štôlňu, jednu z najstarších v štiavnickom regióne. Dedičné štôlne slúžili na odvodnenie šácht, názov je odvodený od toho, že ju budovali generácie baníkov. Najdlhšia mala okolo 16 km a dlhé roky bola najdlhším podzemným tunelom Európy. Dedičnú štôlňu Glanzenberg, ktorá vedie iba niekoľko metrov pod hlavnou cestou, preslávili návštevy viacerých panovníkov a cisárske návštevy z viedenského dvora, na počesť ktorých boli v štôlni osadené pamätné tabule. Zaujímavosťou štôlne sú cisárske schody vytesané do kameňa. Ústie štôlne Glanzenberg sa nachádza pri parčíku a penzióne Kachelman na Kammerhofskej ulici. Pred vstupom ...

Mesto / Obec: Plešivec
Okres: Rožňava
Kraj / Region: Košický kraj
Turistická lokalita: Gemer
Pohorie: Slovenský kras
Prístupnosť: Neprístupná pre verejnosť
Svetové dedičstvo: Prírodné dedičstvo UNESCO
Nachádza sa v juhovýchodnej časti Plešivskej planiny. Vytvorená je koróziou presakujúcich atmosférických vôd. Predstavuje sústavu puklinových priepasťovitých dómov s bohatou a rozmanitou sintrovou výplňou. Na starších sintrových nátekoch vyrastajú kríčkovité a kostrovité trsy kalcitu.Na dne niektorých dómov sú plytké jazerá s leknovými sintrovými kôrami a jaskynnými perlami.  Priepasť dosahuje hĺbku 123 m. Nález čiastočne zasintrovanej kostry diviaka (Sus scrofa) je z hĺbky 75 m. Otvor priepasti bol známy oddávna, hlbšie časti objavil M. Erdös v roku 1964.

Mesto / Obec: Dobšiná
Okres: Rožňava
Kraj / Region: Košický kraj
Turistická lokalita: Gemer, Vrch / Štít: Duča
Prístupnosť: Prístupná pre verejnosť
Svetové dedičstvo: Prírodné dedičstvo UNESCO
Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Nachádza sa v Stratenskej hornatine, na severnom svahu vápencového vrchu Duča, neďaleko baníckeho mestečka Dobšiná v Národnom parku Slovenský raj. Od roku 2000 je zaradená do svetového prírodného dedičstva. Vzhľadom na známe vysokohorské ľadové jaskyne Eisriesenwelt a Dachstein-Rieseneishöhle v rakúskych Alpách či rumunskú jaskyňu Scărişoara v pohorí Bihor, ktorej zaľadnená časť je vo výške 1100 až 1120 m n. m., monumentálne zaľadnenie Dobšinskej ľadovej jaskyne tisícročia pretrváva v nadmorskej výške iba 920 až ...

Strana 1 z 5
Organ Špania dolina
Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku
Donation
Podporte nás